Carbon Engineering
Koldioxid, anläggning, Skottland

Ny anläggning ska samla in en miljon ton koldioxid

I Skottland är världens största anläggning för koldioxiduppsamling på gång. Den blir lika effektiv på att fånga upp koldioxid som en skog med 40 miljoner träd.

För att bromsa växthuseffekten får halten av växthusgaser i atmosfären inte öka ytterligare. Utsläpp kan förhindras genom att inte vi inte förbränner mer kol, gas och olja, och vi kan även samla in delar av den koldioxid som vi redan har släppt ut.

I Skottland är värdens största anläggning för uppsamling av koldioxid på gång. Anläggningen ska suga upp en miljon ton koldioxid ur atomsfären varje år – lika mycket som 40 miljoner träd kan ta upp.

Koldioxid, anläggning, Skottland

Företaget bakom projektet, Carbon Engineering, har ännu inte hittat den slutgiltiga platsen för anläggningen, men anläggningen förväntas vara klar 2026.

© Carbon Engineering

Anläggningen samlar upp koldioxid i en kemisk process. Först sugs luft in genom stora turbiner. Luften leds sedan över en plastyta som har strösslats med en ofarlig kaliumhydroxidlösning. Där binder koldioxid från luften till kaliumhydroxid som ett salt.

Därefter "destilleras" lösningen så att koncentrationen av koldioxid blir högre, och slutligen kan saltet pressas till pellets. När pelletsen förbränns kan koldioxiden samlas upp som gas i tryckflaskor, och övriga ingredienser utsöndras och återvinnas för att samla in mer koldioxid.

Den insamlade koldioxiden ska deponeras i djupt liggande kalkskikt under mark, varifrån den inte kan undslippa.

Anläggningen kan med sin årliga kapacitet på en miljon ton samla in lika mycket koldioxid som 40 miljoner träd absorberar. En skog med så många träd täcker ett område på cirka 400 kvadratkilometer. Den skotska anläggningen breder ut sig över några få tusen kvadratmeter.

Den slutliga placeringen för anläggningen är ännu inte avgjord, men företaget bakom projektet, Carbon Engineering, räknar med att anläggningen ska vara i drift 2026.

Är du nyfiken på hur stort ditt koldioxidavtryck är? Beräkna ditt avtryck med vår koldioxidkalkylator!