Nasa slår larm: Så lite dricksvatten finns det kvar

Över hälften av jordens underjordiska sötvattenreservoarer hotas att torrläggas, visar ny forskning från Nasa.

Flicka dricker vatten

Vi är på god väg att dränera jorden på rent dricksvatten, visar en undersökning från Nasa. Mätningarna från rymdorganisationens GRACE-satelliter visar att vår planets underjordiska sötvattenreservoarer töms fortare än vad de hinner fyllas på igen.

Forskarna har länge misstänkt att vi använder vatten med en alarmerande hastighet, men det har varit omöjligt att bevisa tidigare.

Kalifornien är storkonsument av vatten

Av de 37 sötvattenreservoarer som finns töms 21 av dem för snabbt. Det beror bland annat på det ökande antalet människor, lantbrukets behov av vatten samt gruvaktiviteter.

35 procent av det sötvatten vi människor använder kommer från de underjordiska reservoarerna. Vissa områden är mer beroende av dem än andra. Till exempel kommer 60 procent av det regnfattiga Kaliforniens vattenförbrukning från dessa reservoarer.

Brist på vatten är värst för fattiga områden

Värst ser det dock ut i jordens fattiga och tättbefolkade delar, bland annat norra Indien, Pakistan och Nordafrika. Här finns få alternativa vattenkällor och vattenbrist kan betyda instabilitet i regionen.

Nasas undersökning har pågått i tio år mellan 2003 och 2013 och visar att framförallt 13 av de 21 hårt åtgångna reservoarerna töms på vatten med alarmerande hastighet. Dessa reservoarer närmar sig en kritisk punkt, där det är försent att rätta till det.

Gröna städer är vägen framåt

Ett av sätten vi kan minska förbrukningen av vatten från de underjordiska reservoarerna på, är genom att skapa gröna städer: