Shutterstock

Mutantenzym omvandlar plast 10 000 gånger bättre

Forskare har skapat ett muterat enzym som på några få timmar kan omvandla 90 procent av plastflaskor till rent material som kan återanvändas för att producera nya flaskor av hög kvalitet. Det kan innebära en revolution för återvinningsindustrin som i nuläget endast kan rädda 30 procent av alla plastflaskor från deponin.

Polyetylentereftalat – eller PET – är den vanligaste typen av plast i polyesterfamiljen. Varje år tillverkas nästan 70 miljoner ton PET som används till plastflaskor, emballage och textilier.

PET är ett lätt och starkt material, men dessvärre är dagens metoder för återvinning ineffektiva. Exempelvis levereras plast för återvinning ofta i högar med blandade färger. När de smälts ned blandas färgerna och resultatet blir ett grått material som inte är attraktivt för företag att använda till nya produkter.

Därför hamnar materialet ofta i textilier, vars liv sedan slutar i deponering eller förbränning.

Nu har det franska företaget Carbios utvecklat ett enzym som kan bryta ned PET betydligt mer effektivt och i mycket större skala. Det kan innebära ett genombrott för vår återanvändning av plast.

Kompostmutant bryter ned plast 10 000 gånger mer effektivt

Forskare har länge arbetat med att hitta enzym som kan användas för att bryta ned plast. 2012 upptäckte en grupp forskare från Osaka University i Japan en bra kandidat i en kompost.

LLC, som enzymet heter, kan bryta ned det vaxartade skydd som finns på många växters blad, och det visade sig att enzymet även kan bryta ned PET. Dessvärre arbetar LLC ytterst långsamt och kan bara överleva ett par dagar vid de temperaturer som återvinningsprocessen kräver.

Därför utvecklade forskarna från Carbios ett antal muterade versioner av LLC, som bland annat tillfördes aminosyror som gjorde dem mer resistenta mot värme.

Efter ett antal experiment hittade forskarna ett muterat enzym i gruppen som kunde bryta ned PET 10 000 gånger mer effektivt än vanlig LLC och vid väsentligt högre temperatur.

Enzymet bröt ned 90 procent av ett ton plastflaskor på endast tio timmar, och forskarna kunde återvinna materialet för att tillverka nya flaskor av hög kvalitet.

Till skillnad mot äldre återvinningsmetoder, där all plast smälts ned till en grå massa, bryter enzymet ned PET-flaskorna till sina ursprungliga beståndsdelar – tereftalat och etylenglykol (etandiol) – som kan användas som byggstenar för att skapa nya PET-produkter i olika former och färger.

Pepsi och L'Oréal ger sig in i plastkampen

Nu har Carbios inlett arbete med stora företag som Pepsi och L’Oréal för att snabba på massproduktionen av enzymet.

Redan nästa år hoppas de kunna öppna en demonstrationsanläggning som kan återvinna hundratals ton PET varje år. De hoppas kunna uppnå industriell skala under 2024 eller 2025.

Om projektet lyckas kan det innebära ett gigantiskt steg för återvinningen av PET. Det kan leda till mindre efterfrågan på olja till plastproduktion, lägre koldioxidutsläpp, lägre energiförbrukning – och en ännu större anledning att samla in och återanvända plast.