Jorden kryllar av plast

Produktionen av plast ökar år efter år. Fyra av fem kilo plast har aldrig brutits ned eller återanvänts, och ligger därför kvar på soptippar eller i naturen.

© Shutterstock

Köttet är inpackat plast, locket på to-go-kaffet likaså. Dessutom innehåller en rejäl del av hemmets möblemang plast. Plast är praktiskt och billigt, men även problematiskt, eftersom det bryts ned så långsamt.

Massproduktionen av plast inleddes i början av 1950-talet och sedan dess har den årliga produktionen ökat för varje år.

I den första studien någonsin av världens totala plastproduktion, dess förbrukning och dess öde, visar forskare att det under plastens 70-åriga historia har tillverkats ungefär 8.3 miljarder ton.

Sjuttio år gammal plast i naturen

Endast nio procent av den totala produktionen har återanvänts, tolv procent har brutits ned, medan större delen, 79 procent (6,5 miljarder ton), fortfarande finns kvar på jorden.

Det motsvarar att det för varje nu levande människa finns 900 kilo plast på soptippar och i naturen.

Bortsett från stål och cement är plast det material som vi har producerat allra mest av någonsin. Stål och cement används mest vid byggnation, men plast används mest till emballage, och blir till avfall nästan meddetsamma.

Insatser krävs

Siffrorna fortsätter att växa. Forskarna bedömer att det år 2050 kommer att anhopas tolv miljarder ton plastavfall, om vi inte gör en allvarlig insats för att öka återanvändningen eller den biologiska nedbrytningen.

Forskarna påpekar att budskapet inte är att vi ska fasa ut plasten helt. Det är emellertid viktigt att fundera på förbrukningen, när vi väljer en plastprodukt i stället för en produkt som bryts ned lätt eller är enkel att återanvända.