Shutterstock
Bekæmpelse af olieudslip

Hur påverkar oljeutsläpp djurlivet?

När ett tankfartyg eller en borrplattform läcker olja så sprids den i havet. Men vad gör den med djuren och var hamnar den till slut?

Råolja är giftigt. Djur som kommer i kontakt med oljan riskerar att få in den i kroppen genom huden eller via matsmältningssystemet.

Ånga från oljan kan också söka sig in i lungorna och därifrån ut i blodet. Konsekvensen kan exempelvis bli organskador eller ett försvagat immunförsvar.

Solen gör oljan farligare

Studier efter oljeutsläppet från BP-borrplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010 visade bland annat en ökad förekomst av missbildade fiskyngel.

Forskare visade dessutom att ultraviolett strålning från solen gör oljan 10 till 100 gånger giftigare för genomskinliga fiskägg och -larver samt ryggradslösa djur vid havsytan.

Oljan drabbar allt djurliv

Døde fisk i vandkanten
© Shutterstock

Fiskar och skaldjur dukar under

När oljan sjunker drabbar den alla djur i vattenpelaren. Döda fiskar sköljs upp på stranden, men även bottenlevande arter som ostron, krabbor och räkor stryker med.

Död fågel på stranden
© Shutterstock

Havsfåglar fryser ihjäl

Havsfåglar är speciellt sårbara för utsläpp. Oljan förstör deras fjäderdräkt, så att de inte kan flyga och riskerar att frysa ihjäl när fjädrarna inte längre isolerar.

Beroende på vilken typ av olja det är så sjunker den antingen omedelbart eller efter ett tag, om den inte samlas upp.

Som tur är har forskare på senare år upptäckt organismer som äter spilld råolja. Den mest effektiva är Alcanivorax borkumensis – en liten, stavformad bakterie som trivs i varmt och syrehaltigt saltvatten.