Shutterstock

Hur mycket koldioxid kan vi spara genom att sänka farten?

Ett antal kommuner i Danmark ska sänka hastigheten på motorvägen från 130 till 110 km/h för att spara koldioxid. Men kommer en sådan hastighetsminskning ens att spela någon roll?

En bil i rörelse måste övervinna fysiska krafter i form av luftmotstånd och rullmotståndet mellan däcken och vägen. Som en tumregel minskar därför bränsleförbrukningen ju långsammare du kör.

Luftmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten. Det innebär till exempel att bilen utsätts för 28 procent mer luftmotstånd om du kör 130 km/h istället för 110 km/h.

Minskad hastighet är bra både för klimat och plånbok

Siffror från den danska intresseorganisationen FDM visar att hastighetsminskningen sparar cirka 16 procent bränsle, vilket kan översättas direkt till en besparing i koldioxid. Bilen släpper därför ut 16 procent mindre koldioxid vid 110 km/h jämfört med vid 130 km/h.

I det större perspektivet kommer en 300 kilometer lång resa i 130 km/h i en bil som går i 15 km/l att förbruka 20 liter bränsle, medan förbrukningen på resan är 16,8 liter vid 110 km/h.

Omräknat till koldioxid är besparingen 7,5 kilo, medan den ekonomiska besparingen är 74,4 kronor med ett bensinpris på 23 kr/l. Å andra sidan kommer resan att vara 24 minuter längre.

Med hänsyn till människors olika körmönster och antalet motorvägskilometer kommer den aktuella hastighetssänkningen i de danska kommunerna att kunna spara cirka 250 000 ton koldioxid årligen i Danmark.

Tre körtips hjälper klimatet

Lägre hastigheter är inte den enda metoden för att minska koldioxidutsläppen från din bil.

© Shutterstock

1. Strömlinjeforma bilen

Oregelbundenheter ökar luftmotståndet och därmed koldioxidutsläppen. Fyra öppna fönster leder exempelvis till att bränsleförbrukningen ökar med upp till 8 ,5 procent, och en takbox ökar förbrukningen med upp till 27 procent.

© Shutterstock

2. Kör i rätt växel så snabbt som möjligt

Bensin- och dieselbilar ska alltid köra i högsta möjliga växel så att det blir så få varv för motorn som möjligt. Skillnaden i bränsleförbrukning mellan två växlar kan vara upp till 20 procent.

© Shutterstock

3. Håll däcktrycket

Bildäck pumpade till rekommenderat tryck ger den bästa körekonomin. Om däcktrycket sjunker till 3/4 av rekommenderat tryck ökar bränsleförbrukningen med två procent. Om den sjunker till hälften är motsvarande siffra tio procent.