Shutterstock

Hur mycket förorenar leksaker?

Jag har läst att modebranschen förorenar en massa, men hur ser det egentligen ut bland leksakstillverkarna?

Leksaksindustrins föroreningar består i första hand av plastleksaker som innehåller giftiga kemikalier i form av exempelvis ftalater.

Ämnena gör plaster som PVC mjukare, men vissa ftalater kan minska fertiliteten, andra misstänks för att öka risken för astma hos barn.

Vissa ftalater är förbjudna i hela EU och vissa länder har själva satt extremt låga gränsvärden för innehållet av ftalater i produkter för barn.

Trots förbuden hittade sammanslutningen av miljöorganisationer i EU, EEB, totalt 248 typer av leksaker med alltför höga koncentrationer av ftalater i en genomgång av data från de enskilda länderna under 2019.

88 procent av de leksaker som togs bort från marknaden i EU 2019 på grund av för höga koncentrationer av gifter kom från Kina.

92 procent av de 248 typerna utgjorde en "allvarlig hälsorisk".

Leksaker förorenar överallt

Enligt FN:s miljöprogram UNEP är leksaksindustrin den mest plastkonsumerande industrin i värld. 90 procent av alla leksaker på marknaden är gjorda av plast och den totala årliga förbrukningen är cirka sex miljoner ton. Därmed står leksaksindustrin också för en del av föroreningarna med mikroplaster.

Lego består av plast, men enligt tillverkaren behåller 97 procent av ägarna sina klossar eller lämnar dem vidare, vilket gör att de inte omvandlas till mikroplaster.

Mikroplast är plastbitar under fem millimeter. De har hittats i praktiskt taget alla miljöer på vår planet – så även i människor – men hälsoeffekten är fortfarande dåligt kartlagd.

När det gäller utsläpp av växthusgaser finns det inga uppgifter tillgängliga för enbart leksaksindustrin, men plastindustrin i allmänhet står, enligt OECD, för 3,4 procent av världens totala utsläpp.