Shutterstock
atombombe, prøvesprængninger, radioaktivitet, honning, usa

Honung fortfarande radioaktiv efter test med atombomber

Honung från bikupor i USA innehåller radioaktivt material som härstammar från kärnvapenprovsprängningar för 53 år sedan.

När bin samlar in nektar i USA tar de även med sig mikroskopiska mängder radioaktivt material hem till kupan.

Det visar nya studier av amerikansk honung.

Forskare har upptäckt att växter i USA fortsätter att cirkulera den radioaktiva isotopen cesium-137 eftersom den liknar det för dem livsviktiga ämnet natrium.

Hundratals provsprängningar

Det radioaktiva materialet är troligen rester av landets kärnvapenprovprogram som ägde rum mellan 1945 och 1968 i Nevada och New Mexico.

Forskare kan dock inte utesluta att delar av cesiumisotoperna härrör från tester som genomförts i Stilla havet eller över Sovjetunionen – explosioner som spred radioaktiva isotoper över hela världen.

Koncentreras i nektar

Radioaktiva partiklar finns i många livsmedel men är koncentrerat i honung.

På atomnivå påminner cesium till viss del om natrium, vilket växter använder i sin ämnesomsättning. Därför tar växterna upp den radioaktiva isotopen om det inte finns tillräckligt med natrium i deras omgivning.

Isotoperna koncentreras därefter i växternas nektar och därefter ytterligare i bikuporna när bin gör honung.

Kan vara skadligt för bin

Den mängd cesium-137 som forskarna har hittat i honungen är lyckligtvis inte skadlig för människor, men det kan inte uteslutas att nivån var över de tillåtna gränsvärdena under åren precis efter testsprängningarna.

Forskare tror att kärnvapenprovsprängningarna även kan spela en roll i den globala nedgången i antalet bin och andra pollinatörer.