Har kärnvapenprovsprängningar påverkat jorden?

Hur djupt ned utförde man kärnprovsprängningar? Hur påverkade de miljön, och vilka konsekvenser har de för människor i dag?

Från 1948 till 1998 utfördes mer än 2000 kärnprovsprängningar av framför allt USA, Sovjetunionen och Frankrike. Enligt ett internationellt avtal utfördes alla sprängningar på 1980–90-talet under jorden, i regel mindre än 300 meter ned och ofta på bara 20–30 meters djup. De underjordiska sprängningarna ledde ofta till att det bildades kratrar. Explosionen skapade ett hålrum i underjorden. Det underminerade de övre jordlagren, som därför kollapsade i en kedjereaktion. På de franska atollerna har kärnprovsprängningarna skapat sprickor i de översta lagren, som består av kalkhaltiga korallrev. I minst ett fall har de lett till undervattensskred, då en miljon kubikmeter korall och sten störtat samman och orsakat en mindre flodvåg. Även människor har tagit skada. I en officiell rapport från det amerikanska cancerforskningsinstitutet från 1997 bedömer man att provsprängningar enbart i USA kan ha lett till 120000 extra fall av cancer i sköldkörteln. Den amerikanska miljöorganisationen IEER anser att antalet direkt cancerrelaterade dödsfall är 17000.