Shutterstock

GUIDE: Så minskar du ditt avfall

Mat, kläder och byggmaterial är några av de värsta klimatbovarna. Skaffa dig en överblick över fyra av de största källorna till koldioxidutsläpp i vardagen och hur du undviker att slänga så mycket.

Du känner säkert igen dig i följande scenario. Längst bak i kylskåpet hittar du en möglig citronhalva eller ett paket köttpålägg som luktar konstigt.

Efter kvällsmaten skrapar du av flera hundra gram mat från faten och tallrikarna som antingen blivit över eller inte ätits upp. Alltihop hamnar i soporna, tillsammans med billiga massproducerade kläder som snabbt slits ut, stora mängder plastavfall och andra vardagsprodukter.

Trots att en del av avfallet kan återanvändas eller bli till nya produkter, exempelvis läskflaskor och ölburkar, körs större delen av Europas avfall i dag till antingen en soptipp eller en förbränningsanläggning.

Så behöver det inte vara.

Matavfall

Procentandel, matavfall

Tjugo procent av alla mejeriprodukter, 30 procent av alla spannmålsprodukter och hela 45 procent av all frukt och alla grönsaker hamnar i soporna.

© Shutterstock

Vart tredje livsmedel blir aldrig uppätet

Matsvinn är en av de stora klimatbovarna. På världsnivå äts cirka en tredjedel av alla livsmedel som produceras aldrig upp. I stället hamnar de i soporna och därefter på en soptipp.

Där börjar det organiska materialet ruttna och utveckla växthusgasen metan, som är cirka 25 gånger mer potent än koldioxid.

Dessutom släpper såväl jordbruksmaskinerna som de efterföljande transporterna till butikerna ut koldioxid.

Boskapsuppfödning utgör en särskilt hög belastning på klimatet, eftersom djuren behöver mycket plats och foder. Därför röjs stora ytor med exempelvis skog för att användas till livsmedelsproduktion.

 • Boven: Livsmedel medför stora utsläpp av växthusgaser vid produktion, transporter och slutligen på soptippen.
 • Klimatavtrycket: Cirka åtta procent av de globala koldioxidutsläppen.
 • Så minskar du avtrycket: Planera kvällsmaten efter innehållet i kylskåpet. Tänk på att många livsmedel går bra att äta även efter bäst före-datum, men var försiktig med fisk och kött som luktar konstigt.

Byggavfall

Avfall, material

Material till ett nytt bygge släpper ut koldioxid vid produktionen och ger upphov till stora mängder avfall.

© Shutterstock

Tegel och gips belastar klimatet

Om du funderar på att bygga ett nytt hus i stället för att köpa och renovera ett äldre bör du tänka om – för klimatets skull.

Byggbranschen står för drygt 35 procent av allt avfall inom EU. Livscykelanalyser visar att renovering medför betydligt mindre koldioxidutsläpp än nybyggnation.

Avfall från byggnation kommer bland annat från byggfusk, felberäkningar av mängden material som behövs samt överblivet material från byggprocessen, till exempel oanvända gipsplattor.

 • Boven: Byggnation medför stora mängder avfall i form av bland annat tegel, betong och gips.
 • Klimatavtrycket: Elva procent av de globala koldioxidutsläppen.
 • Så minskar du avtrycket: Renovera i stället för att bygga nytt. Välj byggmaterial med mindre klimatavtryck, till exempel trä, som lagrar koldioxid.

Textilier

Graf, textilier, avfall

Under de senaste 20 åren har vi börjat köpa alltfler kläder (streckad linje), som vi dessutom använder färre gånger.

© Shutterstock

Garderoben har dåligt samvete

De senaste 15 åren har produktionen av kläder fördubblats och under samma period har konsumenterna börjat använda sina plagg 40 procent kortare tid.

Hela 73 procent av kläderna vi slänger hamnar på en soptipp eller körs till en förbränningsanläggning. Mindre än en procent återanvänds. Totalt kastas uppskattningsvis 92 miljoner ton kläder varje år.

Problemet är att kläderna i många fall innehåller flera olika material, till exempel bomull blandat med polyester eller elastan. Därtill kommer blixtlås och knappar. Allt detta gör det dyrt och svårt att skilja materialen åt och återanvända dem.

 • Boven: Kläder massproduceras billigt, har dålig kvalitet och är svåra att återanvända.
 • Klimatavtrycket: Tio procent av de globala koldioxidutsläppen.
 • Så minskar du avtrycket: Använd dina kläder längre innan du slänger dem och köp färre nya kläder. Tvätta kläderna på lägre temperatur, till exempel 30 grader i stället för 40.

Plast

Plastavfall, strand

Endast nio procent av vår plast återanvänds. Resten till exempel förbränns eller hamnar i havet.

© Shutterstock

Flaskor och emballage flyter omkring i naturen

Plast används i allt från bilar till läskflaskor och finns i olika kemiska sammansättningar, vilket avgör om plasten är hård eller mjuk.

ABS-plast är till exempel hård och används till lego, medan PET används vid tillverkning av plastflaskor.

Plast är i grund och botten ett utmärkt material. Det är lättare än glas och spricker inte lika lätt, vilket gör att transporterna orsakar mindre koldioxidutsläpp.

Trots det stod plastproduktionen år 2015 för 4,5 procent av de globala koldioxidutsläppen, eftersom produktionen till övervägande del sker med el från fossila bränslen som kol.

 • Boven: Plast finns överallt i vår vardag och produktion och transporter av plast medför koldioxidutsläpp.
 • Klimatavtrycket: Fyra och en halv procent av de globala koldioxidutsläppen.
 • Så minskar du avtrycket: Sortera plast till återvinning, så att den återanvänds till nya produkter. Köp produkter med återanvändbart emballage.