Shutterstock

Goda nyheter: Mindre mängd elektronik hamnar på avfallsanläggningar

Vi slänger färre bildrörstv-apparater och klumpiga dataskärmar än tidigare - och mindre mängd avfall kan vara goda nyheter för klimatet.

Den totala mängden elektroniskt avfall - så kallat e-avfall - som amerikanerna slänger ut årligen har krympt sedan 2015.

Avfallsanläggningarnas högar av kasserade telefoner, datorer och andra energikrävande enheter har minskat med nästan tio procent.

Det är den överraskande slutsatsen i en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Industrial Ecology.

Flera funktioner – mindre avfall

Förklaringen till den mindre mängden av e-avfall beror först och främst på att de gammaldags bildrörstv-apparaterna och de stora, klumpiga dataskärmarna har börjat försvinna.

Mängden e-avfall från amerikanska hushåll har minskat från cirka 1,8 miljoner ton 2015 till knappt 1,6 miljoner ton 2018. Minskningen beror främst på färre bildrörstv-apparater (röd) och platta skärmar (rosa).

© Babbit et al. / Journal of Industrial Ecology

Även om vi människor fortfarande konsumerar elektronik i stor skala tar de apparater som vi slänger inte upp lika mycket utrymme som de gjorde förr.

Samtidigt spelar hopslagningen av funktioner en roll. Forskare från University of Hawaii och Rochester Institute of Technology påpekar i studien att många elektroniska enheter i dag kan göra flera saker samtidigt. Det leder också till att mängden e-avfall minskar.

Återvinning skonar miljö och klimat

Det faktum att högarna med e-avfall har blivit mindre och utrustningen modernare påverkar också hur elektroniken ska återvinnas.

Tidigare har lagstiftningen fokuserat på att förhindra att bly och kvicksilver från äldre apparater förorenar miljön. Men enligt forskarna bör man nu alltmer se till att sällsynta grundämnen som kobolt och indium från nyare e-avfall ska återvinnas.

Återvinning säkerställer inte bara att vi har tillräckligt med sällsynta och begränsade metaller i framtiden, det är också mer fördelaktigt för miljön. Vanligtvis måste de metaller som används i dag i elektronik utvinnas genom gruvdrift vilket förorenar naturen.

Ju mer vi vet om vilket e-avfall som vi skapar desto bättre blir vi på att återvinna det - i slutändan gynnar det klimatet, eftersom vi då inte behöver producera, transportera och förstöra samma mängd nya varor.