Illustreret Videnskab

De giftigaste platserna är fulla med bly och nervgift

Världens giftigaste platser är förorenade av allt från tungmetaller till kemikalier från kemiska vapen. Orenat avloppsvatten och tung industri orsakar sjukdom och dödsfall bland miljontals människor.

Blybatterier, elkablar och nervgas

Källorna bakom föroreningarna på världens giftigaste platser är många och konsekvenserna är dödliga: Varje år dör nio miljoner människor på grund av jord-, luft- eller vattenföroreningar. Det motsvarar 16 procent av alla dödsfall i världen.

Vi har listat de mest förorenade platserna på jorden på en interaktiv karta där du kan få veta mer om de drabbade områdena och potentiella lösningar:

Kol och elektronikavfall sprider tungmetaller

Agbogbloshie i Ghana och staden Linfen i Kina är två exempel där föroreningar har lett till att platserna är bland de värst drabbade ställena på jorden.

På båda platserna sprids giftiga ämnen från förbränning av bland annat elektronikavfall och kol, och på så sätt rör sig tungmetaller som bly, arsenik och kvicksilver över stora avstånd och tas upp i natur och människor.

I Linfen har upp emot tre miljoner människor exempelvis drabbats av härledda sjukdomar som arsenikförgiftning och lungcancer, och i det enorma elektronikavfallsområdet Agbogbloshie i utkanten av Ghanas huvudstad Accra är blynivån i luften 40 gånger högre än säkerhetsnivån .

Kemiska vapen förpestar rysk by

I den ryska staden Dzershinsk några hundra kilometer öster om Moskva är det den sovjetiska erans kemiska vapenproduktion som spökar.

Staden kallades "världens mest förorenade plats" efter det att ryssarna mellan år 1930 och 1998 dumpade uppskattningsvis 190 olika kemikalier i naturen, såsom bland annat rester från deras nervgasprogram.

I dag är medellivslängden för män och kvinnor i staden 42 respektive 47 år. Experter uppskattar att 80 procent av samtliga sjukdomar i Dzershinsk beror på föroreningar.