Shutterstock

Britter förvandlar öl och potatisskal till gödningsmedel

En ny grön teknik omvandlar potatisskal från chipsfabriker blandat med koldioxid från öl till hållbart gödningsmedel för lantbruket.

Med återbruk av biprodukter från chips och öl ska snackstillverkaren Walkers nu minska sina utsläpp av koldioxid i produktionen med 70 procent.

Tack vare en teknik utvecklad av det nystartade brittiska företaget CCm har det blivit möjligt att samla in koldioxid från bryggerier och använda den i ett gödningsmedel fullt med potatisskal. Gödningsmedlet ska användas i framtida potatisproduktion – och därmed göra dina chips mer klimatvänliga.

Projektet förenar flera smarta idéer, som ska reducera utsläppet av koldioxid och andra växthusgaser och samtidigt skapa en mer cirkulär produktion.

Bakterier frodas i potatisrester

Walkers har tidigare installerat ett så kallat metaniseringssystem, som frisätter klimatvänlig energi till fritering av chips. Gödningsmedlet av potatisskal bygger vidare på det systemet.

Under metaniseringen fodras bakterier med potatisskal i en syrefattig miljö, varpå bakterierna bildar metanhaltig biogas som kan förbrännas och på så sätt alstra elektricitet.

Restprodukten – en degig potatismassa – blir över i processen, och det är den restprodukten som Walkers nu ska använda som gödningsmedel.

Potatismassan blandas med koldioxid som har fångats in i samband med jäsningen av öl på närliggande bryggerier. På så sätt återanvänds koldioxiden som berikat gödningsmedel och binds i jorden – där det kan stimulera ny växttillväxt.

Tre ingredienser gör detta möjligt

Huvudbeståndsdelarna i återbruksgödningsmedlet är potatismassa, ammonium och koldioxid. De fiberhaltiga potatisresterna täcks med ammonium från matavfall, det vill säga ytterligare en hållbar källa.

Ammonium har den fördelen att det kan fånga in och absorbera koldioxid – och koldioxiden har i sin tur den fördelen att den stabiliserar ammoniumföreningarna, så att de kan omvandlas till en mer användbar form och tillsättas exempelvis kväve och kalium, båda viktiga ingredienser i konstgödsel.

🎬 Se uppfinnarna förklara sin teknik:

Walkers väntar sig att kunna använda potatisgödningsmedlet under kommande års potatisskörd, och i Storbritannien hyllas lösningen som ett utmärkt exempel på en klimatvänlig lösning som har till syfte att fånga in och återbruka koldioxid i nya kretslopp.

Samtidigt visar projektet att företag som Walkers i allt högre grad blir uppmärksamma på fördelarna med den så kallade cirkulära ekonomin: Genom att återanvända material som annars hade hamnat i soporna, får man en möjlighet att gynna både klimatet och företagets vinst.