© Photo by Joseph Chan on Unsplash
Naturen - Miljö

Är fyrverkerier skadliga för miljön?

Efter ett fyrverkeri står röken tät. Är röken skadlig? Kan den till exempel skada ozonlagret?

Luften kan sannerligen vara tjock av rök efter ett fyrverkeri, och lokalt kan röken vara ett problem. I det stora hela anses dock inte fyrverkerier vara något större miljöproblem. Dels varar ett fyrverkeri oftast bara en kort tid, dels sker förbränningen så högt upp i luften att röken tunnas ut fort. Röken innehåller inga gaser som skadar ozonlagret, men den kan innehålla en del kemiska föreningar av natrium, barium, koppar, aluminium, titan och strontium. Även tungmetallerna bly, kvicksilver och kadmium används i fyrverkeripjäser för att – som i fallet med de övriga ämnena – färgsätta fyrverkeriet. I Stockholm, där man under fem dagar sköt upp nio ton fyrverkeripjäser i samband med Vattenfestivalen, visade mätningar att nedfallet av tungmetaller från fyrverkerierna utgjorde mindre än en procent av det årliga nedfallet över staden. Störst var nedfallet mellan en och fyra kilometer från den plats där fyrverkerierna av- fyrades. För att minska nedfallet har festivalledningen bestämt sig för att använda mycket mindre fyrverkeripjäser i framtiden. Importerade fyrverkeripjäser innehåller troligen flest skadliga ämnen. På Tivoli i Köpenhamn, där man har fyrverkeri 50 gånger om året, har man uppmätt förhöjda värden av bland annat bly och arsenik i den sjö som ligger bredvid avfyrningsplatsen. Myndigheterna anser inte att värdena motiverar ett ingripande, men Tivoli måste redovisa hur mycket fyrverkerier som skjuts upp. I USA finns det medborgargrupper som vill förbjuda fyrverkeripjäser. De anser att de mikroskopiska partiklar som sprids vid förbränningen utgör en hälsorisk.

Läs också:

Miljö

Experter: Här är de fem farligaste typerna av plast i havet

2 minuter
Miljö

Tar syret slut i framtiden?

0 minuter
Miljö

När dog Döda havet?

2 minuter

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!