Shutterstock
Såpbubblekluster

Matematik genomsyrar naturen

Lövets förgrenar, floddeltan och såpbubblekluster – naturen är fylld av perfekta matematiska formler som avslöjar designen bakom vår omgivning.

Närliggande rum blir successivt större

Mellanrummen i skalen hos blötdjur är ordnade som en logaritmisk spiral. Varje närliggande rum har samma form, men omkretsen blir gradvis större. Samma princip går att hitta i tornador och strömvirvlar i ett avlopp.

Shutterstock

Bladens nerver fördelar vätska

Nätverket av nerver i ett blad förgrenar sig som så kallade fraktaler, det vill säga ett sätt att förgrena sig till mindre och mindre utrymmen efter samma mönster. Systemet fördelar vätska och därmed näring mest effektivt. Om en del av bladet dör kan andra delar ta över.

Shutterstock

Bubblor söker lägst ytspänning

Såpbubblor eftersöker en stabil struktur när de samlas – men också en form där ytspänningen är minsta möjliga. Bubblorna kan ha olika storlekar, men varje samlingspunkt har tre vinklar på 120 grader vardera.

Shutterstock

Kroppens kemi skapar leopardfläckar

Matematikern Alan Turing knäckte koder, men studerade även naturens sätt att forma mönster. Enligt Turing leder kemiska reaktioner i kroppen att djur antingen utvecklar ränder eller fläckar med ungefär samma storlek och avstånd.

Shutterstock

Upprepningar växer fram överallt

Ibland kan fasta mönster uppstå under kaos. Exempel är moln, trädgrenar, havsströmmar – eller snäckan hos ett blötdjur. Även om designen verkar slumpmässig framträder trots det repetitiva mönster och former.

Shutterstock

Vågbrytningar bildar cirkulära former

Storleken på vågor kan växa eller falla, men den brytande vågen kan också ses som två halvor av en cirkel utspridda i en sinuskurva – eller det som ser ut som ett inverterat S. Hoptryckta bildar de en cirkel.

Shutterstock

Floder hittar den bästa vägen

Tusentals år av erosioner och avlagringar bildar floddeltan, som vid första anblicken verkar slumpmässiga. Men i själva verket bildar nätverken så kallade fraktaler, det vill säga strukturer som leder vattnet vidare med minsta möjliga energiförbrukning.

Shutterstock