Lyssna! Växterna kan be om vatten

Forskare har upptäckt ljud som tros vara växternas rop på hjälp när de behöver vatten eller har skadats.

Tomatplantors ljud spelas in.

Tomatplantornas ljud kan inte uppfattas av det mänskliga örat, men genom att spela in dem kan forskarna förstärka ljuden och höra växternas klickande.

© Ohad Lewin-Epstein

Stress kan drabba oss alla, men faktum är att detta oangenäma tillstånd inte bara förekommer bland oss människor. Även växter råkar ut för stress, och enligt en israelisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell ger de ifrån sig ljud när de till exempel är törstiga eller har fått en gren avklippt.

Ljuden ligger emellertid i frekvensen 20 000–100 000 hertz, vilket är så högfrekvent att vi människor inte uppfattar dem.

”Det är korta klickljud, som faktisk låter lite grand som när man poppar popcorn”, säger Lilach Hadany, professor i molekylärbiologi vid Tel Aviv University.

De fascinerande klickljuden tros komma från små luftbubblor som brister inne i växterna.

För just de här stressade växterna registrerade forskarna mellan 30 och 50 klick i timmen, men de kunde inte se några tydliga mönster i tidsintervallen.

Växter som har det bra gav ifrån sig mindre än ett klick i timmen, betydligt färre än de stressade växterna.

Vem är det som lyssnar?

Enligt studien, som gjordes på tomat- och tobaksplantor, var antalet klickljud flest efter fem dagar utan vatten. Därefter blev klicken mindre frekventa tills växterna sakta vissnade.

Ljuden, som upptäcktes genom att placera växterna i en studio med känslig inspelningsutrustning, visade sig variera beroende på vilken typ av stress växterna drabbades av.

Med hjälp av en särskild algoritm kunde forskarna med cirka 70 procents säkerhet avgöra om en växt till exempel behövde vatten eller hade blivit beskuren.

Dessa kunskaper kan visa sig bli värdefulla inom exempelvis jordbruket, eftersom de kan säga jordbrukarna när och hur mycket de behöver vattna.

”Vi kunde konstatera att även andra växter, bland annat majs, vete, druvor och kaktusar, gav ifrån sig ljud när de var stressade”, säger Hadany.

I en tidigare studie har Hadanys forskargrupp visat att örten nattljus producerar mer nektar när den omges av surrande bin.

Därför är Hadany nyfiken på om klickljuden från tobaks- och tomatplantor kan användas för att varna andra växter i närheten när de till exempel angrips av djur och om andra organismer kan höra och reagera på ljuden, står det i tidskriften Cell.