Shutterstock
Krystal

Kristall – ett allsidigt mineral

Rosenkvarts, ametist, fluorit och bergkristall. De glittrande stenarna har blivit alltmer populära på senare år. Men hur bildas kristaller och var kan man hitta dem? Här får du svar.

Kristaller finns överallt: I naturen, i skönhetsprodukter – till och med i din mobiltelefon.

Många förknippar nog kristaller med de glittrande "stenar" man ser i smycken och på färgglada marknader över hela världen.

Men kristaller som exempelvis kvarts används också vid framställning av de mikrochip du hittar i din mobiltelefon och dator.

De kristaller som en del tillskriver läkande egenskaper utvinns faktiskt ofta ur samma gruva som de kristaller som används i elektronik.

Här kan du lära dig mer om kemin och magin i kristaller.

VAD ÄR KRISTALLER?

Kristall är ett fast ämne som är format i en igenkännlig struktur.

Tänk dig exempelvis saltet du strör på ditt ägg eller sockret i ditt morgonkaffe.

Salt är ett exempel på en jonisk kristall som bildas av mineralet halit, medan socker är en molekylär kristall bestående av sockermolekyler.

Salt er en krystall

Her kan man se hvordan natriumklorid (bordsalt) danner en enkel kubisk struktur.

© Shutterstock

Förutom joniska och molekylära kristaller finns det även metalliska kristaller och kovalenta kristaller.

Den mest kända kovalenta kristallen är diamant, som betraktas som det hårdaste materialet på jorden.

Gemensamt för den porösa saltkristallen och den hårda diamanten är att de består av ett visst geometriskt mönster: Ett så kallat kristallsystem.

Det finns totalt sju olika kristallsystem:

 • Triklina
 • Monoklina
 • Ortorombiska
 • Hexagonala
 • Trigonala
 • Tetragonala
 • Kubiska
Krystallstrukturer

Krystaller er formet som geometriske mønstre. Her ser du de sju krystallstrukturene som finnes.

© Shutterstock

Hur uppstår kristaller?

Kristaller bildas genom kristallisering.

I dag kan man odla kristaller som exempelvis diamanter i laboratorier, men de allra flesta kristaller bildas i naturen.

När en vätska kyls ned eller avdunstar börjar partiklarna i vätskan att samlas och bilda kemiska bindningar. På så sätt uppstår de mönster vi känner igen som kristaller.

Medan saltkristaller uppstår genom att vatten avdunstar från en salthaltig vätska, är bergkristaller resultatet av flytande stenmassa från jordens inre som vid någon tidpunkt kylts ned.

VIDEO: Här ser du hur det ser ut när saltet magnesiumsulfat löses upp i varmt vatten. I takt med att vattnet kyls ned blir det mindre utrymme för det upplösta saltet, varpå kristalliseringen börjar.

Kristaller kan uppstå av alla de 92 naturligt förekommande grundämnen som finns på jorden. Diamant består exempelvis av kol, medan bergkristaller har bildats av kisel.

Både bergkristall och ametist har faktiskt bildats av kiseldioxid (SiO2), även kallat kvarts. Kvarts är en mineral som finns överallt i jordskorpan.

Det är alltså mineraler från jordens kärna som har skapat den klara, genomskinliga bergkristallen och den fina lila ametisten, som är så populära i dag.

VARFÖR ÄR KRISTALLER SÅ POPULÄRA?

Kristaller har alltid fångat människors intresse med sin glittrande och färgglada glans.

De gamla grekerna och egyptierna dekorerade sig med kristaller som ametister och fluoriter på samma sätt som vi gör i dag.

Sedan 1970-talet har intresset för kristaller ökat stadigt.

Under denna period började det nämligen dyka upp otaliga alternativa behandlingsformer, varav en del tillskrev kristaller speciella energier som sägs hjälpa kropp och själ på olika sätt. Det kan dock inte bevisas vetenskapligt att kristaller har någon sorts läkande effekt.

Samtidigt växte new age-rörelsen och därmed intresset för kristallers spirituella egenskaper.

Och populariteten har inte minskat på senare år. Den spirituella trenden har fått vind i seglen i takt med ett växande fokus på personlig utveckling.

Kristallindustrin har blivit så stor att förkämpar för miljön och mänskliga rättigheter börjar rikta kritik mot den massiva utvinningen av de glittrande stenarna.

VILKA KRISTALLER ÄR MEST KÄNDA?

Kristaller används alltmer i spirituella sammanhang. Varje kristall påstås besitta olika energier som kan gynna kristallens ägare.

Förutom kristallernas vackra utseende värderas också efter vilka egenskaper den enskilda kristallen besitter.

Här är de sju mest populära kristallerna:

Rosenkvarts

Rosenkvarts er en krystal
© Shutterstock

Rosenkvarts är en kristall som bildas av mineralet kvarts. Rosenkvarts har ett hexagonalt kristallsystem.

Rosenkvarts påstås symbolisera kärlek, harmoni och positiv energi. Den rosa stenen kan därför hjälpa mot hjärtesorg och disharmoni i känslolivet.

Bergkristall

Bjergkrystal
© Shutterstock

Bergkristall bildas av mineralet kvarts och har ett hexagonalt kristallsystem. Till skillnad från rosenkvarts är bergkristallen helt klar och färglös.

Bergkristallen påstås vara bra för att skapa klarhet och överblick, samtidigt som den ljusa stenen kan hjälpa koncentrationsförmågan.

Ametist

Ametyst
© Shutterstock

Ametist bildas likt bergkristall och rosenkvarts av mineralet kvarts och har ett hexagonalt kristallsystem. Den lila färgen i ametisten kommer av bestrålat järn.

Den färgglada stenen sägs hjälpa mot ostrukturerade tankar och känslomässiga problem.

Fluorit

Flourit
© Shutterstock

Fluorit bildas av kalciumfluorid och har ett kubiskt kristallsystem. En särskild egenskap hos fluorit är att den kan ha många olika färger. De vanligaste är lila, blått, grönt och gult.

Förutom sina många färger är fluorit en populär kristall i kraft av sina renande och förnyande energier.

Selenit

Selenit
© Shutterstock

Selenit är en kristall som bildas av mineralet gips, även kallat kalciumsulfatdihydrat. Selenit har ett monoklint kristallsystem.

Namnet kommer från grekiska och betyder månsten, därför att man trodde att kristallen växte och krympte i takt med månens faser.

I dag tillskrivs selenit renande och lugnande egenskaper och därför används kristallen bland annat till att avlägsna negativ energi i rum.

Citrin

Citrin
© Shutterstock

Citrin är en sällsynt variant av kvarts med en gulaktig färg. Stenen förväxlas ofta med ametist som har värmebehandlats.

Den gula kristallen tillskrivs positiva energier och sägs hjälpa till att bygga upp självförtroende och att överkomma mentala utmaningar.

Celestin

Celestit
© Shutterstock

Celestin, eller celestit, är en blåaktig kristall som bildas av mineralet med samma namn. Celestin har ett ortorombiskt kristallsystem.

Celestin sägs vara en kraftfull kristall som är bra att ha till hands om man söker inre harmoni och vill känna ett samband med universum.

HUR UTVINNS KRISTALLER?

Kristaller utvinns ur marken genom gruvdrift.

Kristaller som kvarts utvinns exempelvis i öppna gruvor, där utgrävningsutrustning som bandschaktare används för att blottlägga kristallavlagringarna.

Sprängämnen används sällan i kvartsgruvor, eftersom det riskerar att skada kristallerna.

Var hittar man kristaller?

Det finns kristaller överallt på jorden – även här i Nordeuropa.

I alla stenar och bergarter är kristaller, men många av dem är så små att vi inte lägger märke till dem.

Världens största tillverkare av kvarts är Kina, Ryssland och Japan. Men även Brasilien, Storbritannien, Sydafrika och flera europeiska länder har betydliga mängder av det populära mineralet.

Ur med kvarts

Kvarts bruges i elektronik som ure, computere og mobiltelefoner.

© Shutterstock

Kristallindustrins skuggsida

Även om de glittrande kristallerna för många symboliserar lugn och harmoni, så är det knappast rätt ord för att beskriva kristallernas färd från gruva till butik.

Kristallindustrin är nämligen långt ifrån hållbar.

En studie visar exempelvis att utvinning av ametist och citrin i Brasilien och Tanzania utgör ett hot mot både miljö och mänskliga rättigheter.

Med gruvdriften följer ofta skogsskövling och sprängningar som kan ha en negativ inverkan på kringliggande natur.

Dessutom är gruvdriften förknippad med säkerhetsrisker, som framför allt förekommer i områden med illegal gruvdrift som inte kontrolleras.

En annan problematisk kristall är rosenkvarts. Rosenkvarts finns överallt, men på en del platser är man mer beroende av gruvdriften än på andra.

Det gäller exempelvis Madagaskar, där man är beroende av att exportera kristaller och ädelstenar. Problemet med denna växande industri är att en stor del av gruvarbetarna är barn.

HÅLLBAR KRISTALLJAKT

Så hur undviker man då att stödja dåliga arbetsvillkor, miljöförorening och barnarbete när man köper kristaller?

Det är inte så många återförsäljare som med egna ögon har sett hur villkoren ser ut i den gruva deras kristaller kommer från.

Därför kan det vara svårt att veta om de kristaller man köper har tillverkats under ordnade former.

Ett alternativ till kristallmässor eller kristallbutiker kan därför vara att arrangera sin egen kristalljakt. Det finns som sagt kristaller här i norra Europa också.

Man kan exempelvis hitta både kvartskristaller och fluorit i Norge, så det kan vara en god idé att inleda kristalljakten nästgårds.

Fem goda tips när du börjat leta kristaller:

 • Ta reda på vilka kristaller du kan hitta. Använd exempelvis den här skattkartan.
 • Ta med hammare, mejsel, skyddsglasögon och annan skyddsutrustning.
 • Undersök vilka kristaller du kan vänta dig att hitta i området, så att du känner igen dem.
 • Ta reda på om du får ta med dig kristallerna hem. Det händer att man hittar kristaller vid gamla gruvor, men be alltid om tillåtelse innan du har med dig ditt fynd hem.
 • Ha tålamod och tänk på att njuta av naturen när du är ute.