Topp 5 koldioxidutsläpp

Vad ger störst koldioxidutsläpp?

Förbränning av olja och naturgas står för det största koldioxidutsläppet, medan växter och världshaven skapar en viss balans i räkenskaperna genom att ta upp en del av koldioxiden.

Förbränning av olja och naturgas står för det största koldioxidutsläppet, medan växter och världshaven skapar en viss balans i räkenskaperna genom att ta upp en del av koldioxiden.

Shutterstock

Koldioxidutsläpp skapar obalans

All förbränning skapar koldioxid – från vulkaner som får utbrott till när du tänder grillen hemma i trädgården.

Men under flera år har människoskapade koldioxidutsläpp ökat exponentiellt, och ökningen skapar obalans i jordens naturliga ekosystem.

CO2 från fossila bränslen som olja och naturgas hör inte naturligt hemma i atmosfären. Därför ökar halten av CO2 i atmosfären, när vi utvinner bland annat olja från berggrunden och förbränner den.

Därför är vår kolossala energiförbrukning också den primära orsaken till att jordens temperatur ökar.

Se vad som släpper ut mest CO2 i tabellen nedan.

Här är de största klimatbovarna

1. Elproduktion släpper ut mest koldioxid

Kraftverk

Världens energiproduktion släpper ut mest koldioxid.

© Shutterstock
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 32,10 miljarder ton CO2 om året

När du tänder en lampa eller när du gör en Google-sökning, så använder du elektricitet.

Och trots de senaste årens stora framsteg inom vind-, vatten- och solenergi står förbränning av kol och gas fortfarande för den överlägset största delen av den globala elproduktionen.

2. Skövling av tropisk regnskog

Skövlad regnskog i Indonesien

Skövling av tropisk regnskog kostar mycket på det globala koldioxidkontot.

© Shutterstock
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 4,8 miljarder ton koldioxid om året.

Regnskogarna innehåller mängder av träd som absorberar koldioxid medan de växer. Men när träden fälls och bränns, frisätts den koldioxid de förvarar.

Skogsskövlingen innebär också att vi förlorar träd som kan hjälpa till att fånga in koldioxid, vilket i sin tur bidrar till ansamlingen av koldioxid i atmosfären.

3. Transport, bilar

Bilkö på motorväg

Inte så överraskande tillhör personbilar dem som släpper ut mest koldioxid.

© Shutterstock
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 3,6 miljarder ton koldioxid om året

När du kör bil eller tar bussen från A till B släpps det ut koldioxid. Bilar, exklusive lastbilar, står för majoriteten av koldioxidutsläppen i transportsektorn.

4. Industri

Beijing Shougang Industrial Zone

Världens industrier släpper ut 3,25 miljarder ton koldioxid om året, vilket placerar dem på fem-i-topp-listan gällande koldioxidutsläpp.

© Shutterstock
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 3,25 miljarder ton CO2 om året

95 procent av den energi vi använder till transport kommer från fossila bränslen – främst diesel och bensin.

Bara fem procent drivs av grönare energialternativ som solceller och elmotorer.

5. Transport, flygplan

Flygtrafik

Föga överraskande släpper flygplan ut mycket koldioxid och alla miljontals flygavgångar placerar transportformen högt på listan över vilka som släpper ut mest koldioxid.

© Shutterstock
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 900 miljoner ton koldioxid om året

När du reser förbrukar flygplanet enorma mängder bränsle, som kommer från raffinerad olja – ett fossilt bränsle.

År 2018 flög totalt 4,3 miljarder passagerare fördelade över 37,8 miljoner avgångar.

6. Sjöfart: 900 miljoner ton koldioxid om året

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Även om sjöfrakt finns med på listan över vad som släpper ut mest koldioxid, så är båttransport ett av de mest bränsleeffektiva sätten att frakta varor när man tar med fartygens fraktvolym i beräkningen.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 900 miljoner ton koldioxid om året

Många av de produkter du hittar i butikerna tillverkas utomlands och fraktas hit. Det sker genom en logistikkedja som går från tillverkare till affärer, ofta med hjälp av sjöfart.

7. Jordbruk

Traktor på kornåker

Köttproduktion är den stora boven för jordbrukets utsläpp av koldioxid.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 165 miljoner ton CO2 om året

Jordbrukets livsmedelsproduktion släpper årligen ut stora mängder CO2. Och även om produktion av grödor släpper ut en del CO2, kommer majoriteten av jordbrukets CO2-utsläpp från produktion av kött, speciellt nötkött.

8. Avfall

Soptipp

Det är kanske lite överraskande att hitta avfall och dess hantering på en lista över vad som släpper ut mest koldioxid. Inte desto mindre står kompostering, hantering och förbränning av avfall för en ansenlig del av världens utsläpp av koldioxid.

© Shutterstock
  • Så här mycket koldioxid släpper det ut: 26,70 miljoner ton CO2 om året

Avfallshantering i form av förbränning, deponering och kompostering släpper varje år ut många miljoner ton CO2 i hela världen.

Bakom siffrorna i listan

Siffrorna tar utgångspunkt i den senaste sammanräkningen från Postdam Insititut for Climate Impact Research och deras datasamling, PRIMAP-hist, som kombinerar flera olika publicerade datasamlingar.

PRIMAP-hist inkluderar inte alla källor till CO2-utsläpp, utsläpp från skogsbruk ingår exempelvis inte i kalkylerna.

Andra aktörer som World Resource Institute har dock gjort en analys av utsläppen från skövlingen av tropisk regnskog. Dessutom har den franska organisationen, Agence internationale de l'énergie gjort beräkningar över koldioxidutsläppen från transport.

Utsläppen av koldioxid under 2020 har varit lägre än föregående år på grund av reserestriktioner och nedstängningar i samband med covid-19. 2020 ingår inte i kalkylerna.