Stiger världshaven redan?

Man hör ofta talas om att havsnivån stiger på grund av is som smälter. Kan man redan nu se detta, och hur ser utvecklingen ut?

1 september 2009

Sedan 1900 har det globala vattenståndet ökat med mellan 10 och 20 centimeter; av dessa hela tre centimeter mellan 1993 och 2003. Naturliga variationer i vattenståndet från år till år förekommer överallt. Tack vare framför allt satellitmätningar har experterna dock kunnat konstatera att det på ett globalt plan rör sig om en ökning – om än skevt fördelad över jorden – till följd av förändringar i havsströmmar och temperaturer. Forskarna diskuterar fortfarande vad höjningen beror på. De flesta kopplar samman den med den globala uppvärmningen, som bland annat resulterar i att glaciärer och iskalotter smälter. Det ger mer vatten i haven, eftersom vatten tar mer plats, när det blir varmare. Beräkningar tyder på att utvecklingen kommer att fortsätta. Enligt FNs klimatpanel IPCC kommer nivån i världshaven fram till år 2100 att öka med mellan 12 och 88 centimeter. Hur stor ökningen blir beror framför allt på utsläppen av växthusgaser. Även om man begränsar utsläppet av växthusgaser, råder det ingen tvekan om att ökningen kommer att fortsätta i viss mån efter år 2100. Om teorin håller, riskerar miljontals människor i låglänta områden att bli hemlösa på grund av översvämningar. Stora delar av Bangladesh kommer att stå under vatten, och städer som Calcutta, London och New York hotas också.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: