Satelliter avslöjar: Jorden har blivit grönare

Stora trädplanteringsprojekt och mer lantbruksjord har ökat jordens gröna områden med fem procent sedan millennieskiftet.

Stora trädplanteringsprojekt och mer lantbruksjord har ökat jordens gröna områden med fem procent sedan millennieskiftet.

Shutterstock

De senaste 20 åren har vår jord blivit grönare. Träplantering och ny lantbruksjord har ökat vegetationen i stora områden så att de gröna fälten på världskartan har vuxit med cirka fem procent sedan millennieskiftet.

Det motsvarar ett område stort som hela regnskogen i Amazonas.

Den nya, uppmuntrande överblicken har skapats av forskare som har studerat data som samlats in av Nasasatelliterna Terra och Aqua.

Satelliterna har så kallade spektroradiometrar vid namn MODIS och de har under de senaste två årtiondena skannat jordens vegetation genom att ta bilder av alla områden alla dagar.

Det norra halvklotet får mest ny skog

Något överraskande är det världens två mest befolkningstäta länder, Kina och Indien, som har bidragit mest till en grönare jord. För bägge länder gäller att de både har ökat sin lantbruksjord och sina skogsområden.

Särskilt Kina har genomfört storstilade trädplanteringsprojekt så att nästan 22 procent av det stora landet i dag täcks av skog.

Storstilade trädplanteringsprojekt har ökat Kinas skogsområden så att de nu utgör 22 procent av landets areal.

© NASA Earth Observatory & Zhu Tao/Ritzau Scanpix

Forskarna menar att den växande vegetationen bör tas med i klimatmodellerna eftersom den bidrar till att lagra stora mängder koldioxid som annars skulle hamna i atmosfären och öka växthuseffekten.