© Shutterstock

Ny rapport: Flera miljonstäder hotas av översvämning år 2050

Forskare har hittat ett mer exakt sätt att förutspå hur stigande vattenstånd kommer att drabba världens kuster. Nya data visar att flera miljonstäder är allvarligt hotade och att upp emot 300 miljoner människor kan beröras av översvämningar om bara 30 år.

Forskare har länge vetat att global uppvärmning kan innebära stigande vattennivåer med konsekvenser för dem som bor nära kusterna.

Exakt hur stora konsekvenserna blir har en ny rapport från organisationen Climate Central nu konstaterat.

Med hjälp av den laserbaserade mätningstekniken lidar, har forskare beräknat kusternas höjs över havet med hög precision.

Resultaten visar att tidigare beräkningar inte har varit rättvisande och att stigande vattennivåer har långt större konsekvenser end hidtil antaget.

Flera miljonstäder riskerar översvämning

Enligt de nya beräkningarna kommer miljonstäder som Shanghai, Bangkok, Mumbai, Dhaka och London att vara hotade av massivs översvämningar år 2050, medan hela Holland och Vietnam kan riskera att stå under vatten.

Det innebär att omkring 300 miljoner människor bor i riskzonen för översvämningar om bara 30 år.

De nya beräkningarna är baserade på den mycket exakta lidartekniken, medan de tidigare beräkningarna har tagit sin utgångspunkt i radarteknik, som har haft problem med att skilja mellan landmassa och exempelvis träd och byggnader.

Kuststräckor med många höga byggnader eller tätt bevuxna områden är därför uppmätts att vara högre än de är med ända upp till 2,5 meter.

Skrolla ned i vårt galleri för att se några av de hårdast drabbade områdena.

Du kan också se Climate Centrals kompletta världskarta här. Observera att beräkningar inte tar med skyddande åtgärder som exempelvis barriärer i beräkningen.