Skiing in march, Barcelona

Isvinter satte värmerekord

8 mars 2010: Medan européer och amerikaner fryser, blir vintern historiskt varm på Grönland.

Från Illustrerad Vetenskaps Årsbok 2010: Under en rad år har vi vant oss vid milda vintrar. Det kommer därför som en överraskning, då vintern kopplar sitt grepp om Europa. Det är kallt långt ned i Europa under årets första månader. Barcelona, Costa Brava, Mallorca och delar av södra Frankrike drabbas ovanligt nog av snöstorm i mars. Även på USA:s östkust upplever man historiskt kraftiga snöfall under vintern 2010.

Kylan leder till stora diskussioner om orsaken. Många i Europa och USA ser den som ett bevis för att den globala uppvärmningen nu är över. Detta får dock inget stöd av meteorologer och klimatforskare, för deras data visar att januari globalt sett är den varmaste som registrerats under de 32 år som man utfört temperaturmätningar från satellit. Även februari och mars blir varma månader, om man bortser från Europa och östra delen av USA, där kylan fortfarande är massiv.

Tillsammans täcker de båda områdena dock endast fyra procent av jordens yta, och på många andra ställen i världen kommer vintern 2010 tvärtom att bli ihågkommen som ovanligt varm. Så är till exempel fallet på Grönland och i Kanada, där temperaturer på upp till 8,5 grader över det normala registreras.

I Europa lanseras många vetenskapliga teorier om orsaken till den kalla vintern. Den brittiske forskaren Mike Lockwood vid University of Reading menar till exempel att kylan beror på låg solaktivitet. Han anser sig ha hittat ett tydligt historiskt samband mellan perioder med låg solaktivitetet och kalla vintrar i Europa. Andra forskare tvivlar dock på hans teori, och meteorologerna föredrar en mer jordnära förklaring. De pekar på att två faktorer samspelar i början av året:

För det första är det en ovanligt liten tryckskillnad mellan norra och södra Atlanten. Det innebär att lågtrycken 2010 söker sig längre mot söder än de brukar, ända ned över Sydeuropa.

För det andra byggs det upp ett ovanligt ihållande vinterhögtryck över Mongoliet. Ända upp till 1070 hPa (hektopascal) uppmäts – en atmosfärs tryck är 1013 hPa. Högtrycket leder till en stor export av kyla till Europa, som för första gången på många år upplever en kontinental vinter. Den lågvariga vintern kyler också ned havet, och det leder till att vi tvingas vänta längre på våren än normalt.

Årsbok 2010

Denna artikel kommer från Illustrerad Vetenskaps Årsbok 2010.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: