Inlandsisen på Grönland blir tjockare

Den globala uppvärmningen smälter isen längs Grönlands kuster – men nya satellitmätningar visar att isen i gengäld blir tjockare inne i landet.

Den globala uppvärmningen smälter isen längs Grönlands kuster – men nya satellitmätningar visar att isen i gengäld blir tjockare inne i landet.

Shutterstock

Inlandsisen på Grönland är på väg att ändra form. Längs kusten drar sig glaciärernas fronter tillbaka med oroväckande hastighet, men nya data från Nasas satellit ICESat-2 visar att isen längre in i landet samtidigt har blivit tjockare.

Orsaken är att den globala uppvärmningen inte bara smälter isen, utan även resulterar i mer nederbörd, i takt med att avdunstningen från havet ökar. Inne över inlandsisen faller nederbörden som snö, och därför byggs den upp där.

Från 2003 till 2019 har inlandsisen på Grönland blivit tunnare längs kusterna (röda och orange områden), men har samtidigt vuxit längre in i landet (blå områden).

© Smith et al./Science

Mäter med millimeterprecision

Satellitens mätningar är otroligt exakta. De utförs med instrumentet ATLAS, som skjuter ned laserpulser mot isen och tar emot det reflekterade ljuset. På så sätt kartläggs isens yta i punkter med 70 centimeters avstånd och höjdskillnader på ända ned till fyra millimeter registreras.

En forskargrupp från flera amerikanska universitet har nu jämfört ICESat-2:s mätningar från 2018 och 2019 med resultaten från det första ICESat-uppdraget, som pågick mellan 2003 och 2008. Nära kusten har isen blivit ända upp till sex meter tunnare per år, medan den längre in i landet har blivit upp till en halv meter tjockare.

Avsmältningen går snabbast

Totalt sett har Grönland i genomsnitt förlorat 200 miljarder ton is om året. Den is som byggs upp inne i landet, kan alltså inte kompensera för minskningen längs kusterna.

Samma tendens har registrerats på Antarktis, men där är skillnaden mellan inland och kust mindre, troligen till följd av att ishyllorna ute till havs bromsar glaciärernas rörelse.

ICESat-2:s mätningar ger forskare ny insikt i de mekanismer som styr isens utveckling i ett varmare klimat. Därmed kan göra säkrare förutsägelser av hur mycket vattenståndet i haven kommer att stiga under kommande år.