Earth in snowball phase
Naturen - Klimatförändringar

Vad stabiliserar klimatet?

Jorden har nästan alltid haft ett osedvanligt stabilt klimat, där stora ändringar har skett långsamt. Vilka mekanismer har skapat jordens stabila klimat?

Forskarnas bästa svar

Forskarna har med tiden fått insikt i jordens återkopplingsmekanismer – klimatmekanismer som antingen förstärker eller försvagar sig själva. Jordens kolkretslopp, som hållit temperaturen stabil under en stor del av planetens historia, är en sådan mekanism.

Termostateffekten uppstår då globalt sjunkande temperaturer ger mindre nederbörd. Det gör att koldioxid lakas ur atmosfären långsammare, så att temperaturen stiger.

Omvänt ökar en globalt stigande temperatur nederbörden, som avlägsnar koldioxid effektivare ur atmosfären, så att temperaturen åter sjunker.

Hur kommer forskarna vidare?

Forskarna arbetar på att fastlägga alla element som inverkar på det moderna klimatet.

Dessa matematiska modeller för bland annat atmosfären och havet kan kanske överföras till gångna tider.

Varför är det viktigt?

Kunskap om jordens klimat är kritisk, då vi av allt att döma själva påverkar det.

Chansen att lösa gåtan?

Vi har förmodligen riktigt goda chanser att få reda på hur klimastsystemet fungerar.

Läs också:

Klimatförändringar

Se framtidens klimat i kristallkulan

10 minuter
Klimat
Klimatförändringar

Klimatkalkylator: Så blir framtidens klimat

3 minuter
Klimatförändringar

Dolda mönster avslöjar klimatet år 2100

10 minuter
Mest populära

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!