Kan vi överleva ett supervulkanutbrott?

Supervulkanen under Yellowstone National Park får förr eller senare ett utbrott. Hur stort område kommer att förstöras?

Volcano, Yellowstone National Park

Supervulkaner kallas de allra kraftigaste vulkanerna. De spyr ut mer än tusen kubikkilometer aska och har det högsta värdet, 8, på det vulkaniska explosivitetsindex, VEI.

Utbrott av supervulkaner är sällsynta och sker i genomsnitt en gång på 100000 år. Ett av de kraftigaste utbrotten ägde rum för 7400 år sedan, då vulkanen Toba på Sumatra exploderade och spydde ut cirka 2500 kubikkilometer aska.

Cross section of a volcano

Ett annat exempel på en supervulkan är den under Yellowstone National Park i USA, som får utbrott med cirka 700000 års mellanrum – senast för 640000 år sedan.

Geologerna är eniga om att en supervulkan i utbrott skulle få förödande konsekvenser för människan. Ett område stort som USA skulle förstöras av explosionen eller bli obeboeligt på grund av askan. De stora mängderna aska och gas i atmosfären skulle samtidigt skymma solljuset, kyla ned jorden och utlösa en vulkanisk vinter.

Map of USA

Tobas utbrott gav en global temperatursänkning på 3–5 °C, och vissa forskare menar att vi var nära att dö ut, och att det bara fanns några tusen individer kvar.