Shutterstock

Kan växter få cancer?

Växter kan utveckla cancerliknande tumörer precis som människor. Men det är fortfarande stor skillnad i sättet som sjukdomarna uppstår på.

Växter får ofta sjukdomar och defekter som i mångt och mycket påminner om cancer. Trots det finns det tre stora skillnader.

För det första uppstår växttumörer ofta på grund av infektion eller skador av exempelvis insekter – inte på grund av mutationer i cellerna som är fallet hos djur och människa.

Den andra viktiga skillnaden är att cancer hos växter inte ger metastaser.

Metastaser är nya tumörer som bildas när cancerceller sprids via lymfa eller blod och slår sig ned på andra ställen i organismen.

I växter stannar cellerna där de är.

En infektion med jordbakterien Rhizobium radiobacter har utvecklats till en cancerliknande svulst på en bok.

© Alamy/ImageSelect

En tredje stor skillnad är att cancern sällan dödar växten eftersom växter inte har kritiska organ som kan förstöras.

Hos djur och människa kan cancer hindra levern från att fungera med döden som följd.