Kan hästar kräkas?

Har hästar någon kräkreflex eller hinner den långa halsen stoppa maginnehållet innan det når munnen?

© Shutterstock

Förmågan att kasta upp kan exempelvis lindra matförgiftning, men det är ändå inte en teknik som hästar använder sig av.

Hästens matsmältningskanal är nämligen helt enkelriktad. I takt med att födan glider genom matsmältningskanalen ser kraftiga muskelsammandragningar och en stark slutmuskel till att det inte går åt andra hållet tillbaka till matstrupen.

Musklernas sammandragningar är så starka att de håller nere födan även under stora tryck i magsäcken – exempelvis på grund av gasproduktion eller överutfodring. Vid hälsohotande högt tryck är det mer sannolikt att magsäcken brister än att djuret kastar upp.

Maginnehållet stannar nere under flykt

Den saknade kräkreflexen beror först och främst på att gräsätande hästar äter med huvudet nedåt. I stället för att lyfta huvudet efter varje tugga för att svälja, motverkar den enkelriktade matsmältningskanalen gravitationskraften, som annars skulle få maten att komma i retur.

Förmågan att hålla kvar maten i magen innebär också att hästar kan fly från ett rovdjur ögonblickligen utan att födan kommer ut. Risken att angripas under måltider har alltid varit hög, eftersom hästar ägnar nästan all sin tid åt att beta.

Trots att hästar inte kastar upp kan allvarliga skador i mag- och tarmsystemet i sällsynta fall leda till att föda och magsafter sipprar ut genom munnen.