Shutterstock

Kan det inte finnas liv utan vatten?

Man letar alltid efter vatten på andra planeter. Kan en livsform utan vatten vara möjlig?

Livet på jorden har så många former att det kan vara svårt att hitta gemensamma drag.

Det finns dock ett behov som går igen, oavsett om det rör sig om mikroskopiska alger, stora träd, däggdjur, fåglar, fiskar eller bakterier: livet är beroenden av vatten i flytande form.

Är bara vattnet flytande, så är livet ganska flexibelt vad gäller temperaturen.

Vissa djur kan fungera med en kroppstemperatur några grader under noll – men bara för att de innehåller speciella ämnen, som förhindrar att deras celler fryser till is.

I den andra änden av temperaturskalan lever de så kallade termofila eller värmeälskande bakterierna i varma källor, där vattnet är nästan kokande.

Kommer det upp över kokpunkten, då vattnet övergår i gasform, är livet dock inte längre möjligt.

I de varma källorna i djuphavet, där trycket är så högt att vattnet kan nå upp i en temperatur på flera hundra grader utan att koka, lever många organismer dock i bästa välmåga.

Vattnets tillstånd, inte temperaturen, är alltså det avgörande.

Det är givetvis inte omöjligt att det kan finnas en livsform, som är baserad på en helt annat grundförutsättning än den vi känner till på jorden, men än så länge är flytande vatten det forskarna anser vara grunden för liv.