Gletcher

Tyngdkraft avslöjar smältande glaciärer

Glaciärer som smälter är huvudorsaken till att vattennivån i haven stiger. Det har forskarna länge ansett, men antagandet har hittills byggt på ett klent underlag.

1 maj 2012

Det finns mer än 160000 glaciärer i hela världen, och bara 120 av dem har mätts, så att man vet hur mycket vatten som smälter från dem. Nu har en forskargrupp emellertid studerat samtliga glaciärer i världen med en ny metod: satellitmätningar av jordens tyngdfält.

Tyngdkraften är summan av alla lokala tyngdfält, som beror av massan – populärt sagt vikten – av till exempel berg, sjöar, hav och glaciärernas is. När glaciärer töar och smältvattnet rinner ut i havet, medför det en kolossal massförlust, som ger utslag i en lite mindre tyngdkraft i området.

Denna ändring registreras av satelliten GRACE, som NASA och den tyska luft- och rymdfartsorganisationen, DLR, sände upp 2002. Analyser av många års insamlade data visar nu att smältande glaciärer under det senaste årtiondet har medfört årliga ökningar av vattennivån på 1,5 millimeter – något mindre än man hittills antagit.

Bortsett från avsmältningen i Grönlands inlandsis och Antarktis – som tillsammans står för 72 procent av vattenytans höjning – är det glaciärerna i Kanada, Alaska, Island och i sydligaste Sydamerika som smälter mest. Undersökningarna visar dessutom överraskande att glaciärerna i Himalaya smälter omkring tio gånger långsammare än forskarna trott.

Härifrån kommer vattnet

Blå områden visar var glaciärer har smält, de röda var de har vuxit. Grönlands inlandsis och Antarktis ismantel har utelämnats på kartan.

Skalan anger hur mycket glaciären har smält eller vuxit i centimeter.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: