Sedan 1960-talet har forskarna haft en hypotes om hur de så kallade undervattensistapparna bildas. År 2011 kunde processen till slut dokumenteras.

© US ANTARCTIC PROGRAM

Vad är undervattensistappar?

Istappar bildas av vattendroppar som fryser till is innan de faller till marken. Hur kan de även uppstå under vattnet?

År 2011 blev två undervattensfotografer från BBC först med att filma bildandet av spektakulära undervattensistappar under havsisen i Antarktis.

Sedan 1960-talet har forskare känt till naturfenomenet, som förekommer under vinterperioden när havsisarna bildas vid jordens polnära områden.

Ström fryser havsvattnet

Undervattensistappar uppstår när koncentrerat saltvatten, som samlats i små fickor i havsisen, pressas ned i vattnet.

Det koncentrerade saltvattnet har högre densitet och lägre temperatur än det omgivande havsvattnet.

Den nedåtgående strömmen av kallt saltvatten får havsvattnet att frysa omkring den och bilda en istapp.

Istapparna fryser ihjäl havsdjur

När undervattensistappen når havsbotten sprider den sig mot sidorna och kapslar in havsdjuren i is.

Om istapparna växer sig tillräckligt långa når de till slut havsbotten.

Där fortsätter de att breda ut sig åt sidorna och bildar ett flera centimeter tjockt lager av is, som dödar sjöstjärnor, sjöborrar och andra djur som inte hinner sätta sig i säkerhet.

Djuren kapslas omgående in i isen och fryser sedan ihjäl i sitt ishölje.

Istapparna är mycket bräckliga och kan därför bara växa sig stora under lugna strömförhållanden. Om de ska kunna nå botten får vattendjupet dessutom inte överstiga fem meter.

Saltvatten bildar dödliga istappar

När havet vid polerna fryser till is bildas det stora istappar under vattnet som är livsfarliga för djuren på botten.