Kan det även bildas istappar under vattnet?

I ett naturprogram på tv har jag sett istappar som uppenbarligen bildas under vatten. Men hur är det ens möjligt?

Undervandsistap og dykker
© US Antarctic Program

Undervattensistappar är långa rör av is som likt trädrötter växer nedåt mot havsbotten från undersidan av havsisen i Arktis och Antarktis.

Istapparna har varit kända sedan 1960-talet, men deras bildande filmades första gången 2011 av tv-bolaget BBC för serien Frozen Planet.

Istap fra havisen naar bunden
© BBC

Undervattensistappar kan bara bildas i havsvatten som innehåller salt. När vattnet fryser organiserar sig vattenmolekylerna i ett kristallgitter som saltet inte kan komma in i. Istället stannar det kvar i små håligheter i isen.

Istappar flyter inuti

Vattnet i hålrummen fortsätter att vara flytande eftersom den höga salthalten sänker fryspunkten, och på grund av att det väldigt salta vattnet dessutom är tungt sipprar det ner genom sprickor i isen.

På undersidan möter de tunna och mycket kalla vattenströmmarna det omgivande havsvattnet som har lägre salthalt. Det är därför det fryser till is runt strömmarna.

Supersalt vatten bildar istappar

Istappar under havsisen uppstår när vanligt havsvatten fryser till is runt tunna strömmar av extra salt vatten.

Kulden skiller salt fra vand
© Ken Ikeda Madsen

Kylan skiljer salt från vatten

I polära områden kan luften nå ned till minus 20-40 grader. Havsvattens fryspunkt är minus två grader, och därför fryser ytan till is. I processen separeras saltet från vattnet och samlas i håligheter i isen.

Havvand fryser til en istap
© Ken Ikeda Madsen

Hålrum blir supersalt

Koncentrationen av salt i hålrummen bildar fickor av supersalt vatten, som är flytande vid minus tio grader och samtidigt mycket tungt. Därför söker det sig ner mot isens undersida, där det rinner ut i tunna strömmar.

Havvand fryser til en istap
© Ken Ikeda Madsen

Havsvatten fryser till en istapp

Eftersom supersaltvattnet är så pass kallt fryser det vanliga vattnet runt strömmen till ett skal av is med saltvatten inuti. Om istappen når ända ned till havsbotten kan den sprida sig och döda bottenlevande djur såsom sjöstjärnor.

Marinbiolog Andrew Thurber från Oregon State University är en av få dykare som faktiskt har sett en undervattensistapp. Han beskriver det som "en glasblåst kaktus som vänts upp och ner".

Istapparna är otroligt ömtåliga och går sönder vid minsta beröring.