Shutterstock

Is skalade av skikt från jorden

Geologer har löst en gammal gåta om saknade skikt i jordens berggrund. Globala glaciärer avlägsnade det tjocka berglagret och förde ned det i jordens mantel.

Jordens berglager är geologernas arkiv över jordens samtliga tidsåldrar. Ju längre ned de gräver sig genom lagren, desto längre bläddrar de bakåt i historieboken.

Dessvärre saknar de en stor arkivmapp i materialet. Fastlandet över i princip hela planeten berövades för över 700 miljoner år sedan ett antal geologiska lager, som motsvarar många miljoner års avlagringar.

På sina ställen saknas 1,2 miljarder års berglager. Hittills har forskarna inte kunnat förklara de saknade lagren.

I geologernas arkiv saknas ett lager på upp till fem kilometer. På vissa områden motsvarar det en period på upp till 1,2 miljarder år. Den streckade linjen visar var lagret saknas mellan två lager på 700 miljoner år gammal klippe och 1,9 miljarder år gammal klippe.

© Shutterstock

Nu har geologer vid University of California, USA, hittat svaret på gåtan genom att studera zirkoner.

Extremt hårda mineral kan berätta mer ingående om jordens barndom. Zirkoner kan bildas av flytande magma i jordens mantel eller av material från jordskorpan.

Det är dock skillnad mellan de båda typerna.

Om ett zirkon bildats av jordskorpan är det rikt på isotopen hafnium-177, medan zirkoner som bildats i mantelns magma är rikare på hafnium-176. Geologerna kan därför se om zirkoner i ett visst berglager bildats på det ena eller andra sättet.

Undersökningar av 34000 zirkoner visar att en stor del av dem dragits ned i jordens mantel, där de smälts om för att sedan återvända till ytan via vulkanutbrott.

Den glödheta mineralen ger alltså vetenskapen en iskall förklaring.

Hårda mineral har färdats genom is och eld

Geologer har närstuderat hårda mineral, så kallade zirkoner, och upptäckt att en stor del av dem bildats i jordskorpan. En del av dem har färdats genom jordens mantel och upp genom vulkaner innan de åter hamnat på ytan.

Glaciären hyvlar av ett cirka tre till fem kilometer tjockt lager av jordskorpan. I lagret finns de hårda zirkonmineralen.

1

Isen transporterar ut det krossade bergmaterialet med zirkonerna till havet, där det faller till botten.

2

Lagren med zirkoner dras från havsbottnen ned i jordens mantel när en kontinentalplatta pressar sig in under en annan.

3

Zirkonerna smälts om när de hamnat i magman inne i jordens mantel och återvänder sedan till jordytan genom vulkanutbrott.

4
© University of Arizona & Shutterstock

Det har skett för 700 miljoner år sedan vid en tidpunkt då jorden, enligt forskarna, var täckt av is.

Enligt geologerna har de globala glaciärerna hyvlat av i genomsnitt mellan tre till fem kilometer av fastlandets yta och transporterat ut lagren i havet.