Shutterstock

Varför är is hal?

Det som gör att du halkar på den hala ytan är faktiskt inte is – utan flytande vatten.

Is är hal på grund av en tunn hinna av halvflytande vatten på isens yta.

En osäker sammansättning

Hinnan existerar ned till -33 °C och uppstår eftersom det översta lagret av vattenmolekyler endast är bundet av isens kristallgitter underifrån och inte ovanifrån.

© Claus Lunau

Svaga bindningar gör isen hal

Längre ned under ytan rör sig molekylerna något i förhållande till varandra, vilket försvagar isen.

Molekyler förskjuts

Närmare ytan rör sig molekylerna en smula i förhållande till varandra och dessa rörelser försvagar isen.

Kristallgitter ger styrka

Inne i isen sitter alla molekyler helt fast och strikt arrangerade i ett homogent kristallgitter. Det gör isen stark.