Hole in iceberg

Hur uppstår hålen i isberg?

När man ser isberg har de ofta stora hål, som gör att de ser ut som bågar. Hur har hålen bildats?

Hål i isberg uppstår ofta på grund av erosion, som är slitage från vind, strömmar och vågor.

Urgröpningen börjar där det naturligt finns en fördjupning i isen, eller där isen är mindre kompakt för att den har luftblåsor eller är mindre komprimerad än den omgivande isen. Denna typ av is är skör och därmed lättare för havet att erodera bort.

På sommaren kan urgröpningen också börja på ett ställe, där isen är lite mörkare och därför snabbare blir varm och smälter, när solen skiner.

När det väl uppstått en fördjupning nära vattenlinjen, går processen förhållandevis snabbt. Fördjupningen fokuserar nämligen vågslagen, precis som en smal fjord fokuserar tidvattnet. När vågornas kraft på så sätt koncentreras, levererar de större delen av sin energi i bottnen av fördjupningen, som därför blir allt djupare.

Till sist har vågorna grävt en gång hela vägen genom isberget, och hålet har uppstått. Endast omkring tio procent av ett isberg befinner sig ovanför vattenytan – resten är under vattnet. Det beror på att is har en täthet, som är tio procent mindre än vattens. När en del av isen ovanför vattenytan försvinner på grund av erosion, höjer sig hela isberget en aning för att kompensera för massförlusten.

När isberget höjer sig, kommer isen i bottnen av den nygrävda gången upp till ytan, där vågorna sedan kan öka hålets diameter ytterligare. Så kan det fortsätta tills bågen över hålet kollapsar.

Erosion skapar isbergens hål

Isbergens hål bildas genom slitage från vind och vågor. Därför har många isberg en period med ett eller flera hål, medan de smälter och till sist försvinner.

1. Isberget vid Sanderson Hope söder om Upernavik på Grönland är ännu intakt.

2. Erosion från vind, strömmar och vågor har fått isberget att kalva. Det har skapat ett hål.

3. Isberget från den motsatta sidan. Sol och vind har fått bågen över hålet att kollapsa.

4. Efter flera små kalvningar har isberget blivit mindre, och snart försvinner det helt.

Smältvatten kan skapa tunnlar i isen

Glaciärer kan ha så kallade moulins. Det är slukhål som har uppstått där smältvatten från isens yta störtar lodrätt ned genom stora, runda kanaler. Andra smältvattengångar löper i bottnen av glaciären och fungerar som floder, som leder vatten ut till kanten och vidare ut i havet.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: