Hur mycket sand finns det i Sahara?

Jag har hört att det finns lika många sandkorn i Sahara som det finns stjärnor på himlen. Är det verkligen sant?

Erg in Sahara

Saharaöknen är ett enormt område, som sträcker sig över nio miljoner kvadratkilometer och omfattar det mesta av Nordafrika. Att räkna sandkorn i Sahara är en omöjlig uppgift, som någon heller aldrig utfört. Ett bud lyder dock på 1022, vilket motsvarar antalet stjärnor i universum.

Normalt tänker vi på en öken som en stor ocean av sand. En öken definieras emellertid faktiskt inte av att den utgörs av sand utan av att den är ett område med mycket liten nederbörd, närmare bestämt mindre än 250 millimeter per år.

Sahara är världens största öken, om man bortser från Antarktis, som också är en öken. I Sahara finns det mycket stora områden med spektakulära sanddyner. Ett sådant område kallas erg, och sanddynerna kan här nå upp till en höjd av närmare 300 meter och sträcka sig över 100 kilometer.

Reg in Sahara

Även om dessa sandöknar vardera kan täcka flera tusen kvadratkilometer, utgör de totalt sett endast omkring 15 procent av Saharas totala areal. Det finns många olika typer av landskap i Sahara. Huvudparten av Sahara består dock av grus- och klippöken, medan resten utöver sandöknen utgörs av berg, oaser och övergångszoner.