Ritzau/Scanpix
Regnväder Genova 2021

Hur mycket kan det regna?

Den 4 oktober 2021 föll det totalt 746 millimeter regn under tolv timmar runt den italienska staden Genua. Det är europeiskt rekord, men hur mycket kan det egentligen regna under ett halvt dygn?

Hur mycket kan det regna?

Det officiella världsrekordet för tolv timmars regn innehas av den franska ön Réunion i Indiska oceanen.

Under en period runt midnatt mellan den 7 och 8 januari 1966 utsattes ön för så mycket som 1 144 millimeter nederbörd i samband med en tropisk orkan. En millimeter motsvarar en liter vatten per kvadratmeter.

Det finns till och med ett ännu högre, inofficiellt världsrekord för mest nederbörd under tolv timmar. I Muduocaidang i Inre Mongoliet, Kina, föll det troligen 1 400 millimeter regn den 1 augusti 1977.

Rekordet har dock inte godkänts av Världsmeteorologiska organisationen, WMO, som ansvarar för att godkänna mätningarna.

För att bli godkänd måste mätningarna göras med kvalitetsutrustning som är utplacerad enligt internationella föreskrifter. Exempelvis måste nederbördsmätare sitta på en exakt höjd av två meter ovanför en kortklippt gräsmatta på stort avstånd från byggnader eller planteringar som kan ge skydd.

Norge får mest regn i Norden

Det europeiska nederbördsrekordet är 746 millimeter, som föll runt den italienska staden Genua den 4 oktober 2021.

I de nordiska länderna kan vi varken hålla jämna steg med regnet i Italien eller det i Indiska oceanen.

moln vatten reunion

Ön Reunion satte regnrekord i januari 1966 då det föll 1 144 millimeter nederbörd under tolv timmar.

© Shutterstock

De nordiska länderna har inga officiella tolvtimmars regnrekord, men Norge har ett sex-timmarsrekord och ett 24-timmarsrekord. De sattes med 134,7 millimeter i Vest-Agder den 7 september 2018 respektive 229,6 millimeter den 26 november 1940 i Hordaland.

Enligt klimatforskare kommer många av nederbördsrekorden att slås under de kommande decennierna.

En varmare atmosfär innehåller mer luftfuktighet som kan resultera i större mängder nederbörd än tidigare.

114 hinkar. Så mycket vatten föll det under tolv timmar på varje kvadratmeter när ön Réunion i januari 1966 satte världsrekord i nederbörd.