Hur många av världens däggdjur är vilda?

I takt med att människan och våra husdjur sprider sig över jordklotet måste bestånden av vilda djur ge vika. Hur stor del av världens totala bestånd utgör vilda däggdjur i dag?

© Shutterstock

En vetenskaplig artikel visade i februari 2023 att vilda djur bara utgör sex procent av alla däggdjur – resterande 94 procent står vi människor och våra husdjur för.

Studien har gjorts av en israelisk forskargrupp under ledning av Lior Greenspoon, som är doktorand inom modellering av biosfären på Weizmann Institute of Science i Rehovot.

Tillsammans med tio andra forskare har hon gått igenom sammanställningar av hundratals däggdjursarter och byggt en matematisk modell som kan förutspå antalet individer av de vilda arterna, som kan vara svåra att räkna direkt.

Husdjur påverkar resultatet

Därefter räknades alla enskilda individer av jordens olika däggdjursarter om till biomassa, vilket vill säga vikt. En fem ton tung elefant motsvarar exempelvis 250 000 husmöss på 20 gram.

Beräkningarna visade att de vilda däggdjuren tillsammans väger 60 megaton, vilket motsvarar 60 miljoner ton. Siffran är förknippad med en viss osäkerhetsmarginal och skulle kunna vara så lite som 33 megaton eller ända upp till 118 megaton.

Det kan jämföras med att jordens åtta miljarder människor väger 390 megaton och våra husdjur 630 megaton.

Växter är tyngst

Därmed hamnar den totala vikten av jordens alla däggdjur på 980 megaton.

Det är dock småpotatis jämfört med den totala så kallade biosfären, som inkluderar allt levande på jorden – bland annat växter, svampar, bakterier, kräldjur, groddjur, fiskar och fåglar.

Tamdjur tar över jordklotet

Trots att både elefanter och blåvalar är gigantiska, så utgör deras vikt bara en bråkdel av däggdjurens totala biomassa på 980 megaton. I det sammanhanget är det framför allt människan och våra husdjur som väger tungt i vågskålen.

© Claus Lunau

Människan dominerar

Människan (rött) är den däggdjursart som väger mest, med 390 megaton fördelade på cirka åtta miljarder individer. Sammanlagt dominerar gruppen av husdjur, inklusive nötkreatur, med 630 megaton (orange).

© Claus Lunau

Landdjur utgör en bråkdel

Vilda, landlevande däggdjur utgör bara två procent av den totala biomassan. Gruppen domineras av hovdjur, men världens bara 50 000 elefanter utgör också en beaktansvärd del tack vare d enskilda djurens enorma vikt.

© Claus Lunau

Havet döljer vildheten

Vilda, havslevande däggdjur utgör cirka fyra procent av den totala biomassan. Bardvalarna är den tyngsta gruppen, följda av kaskeloter och sälar, medan exempelvis isbjörnar och havsuttrar utgör en försumbar andel.

År 2018 konstaterade israeliska forskare att vikten av den totala biosfären är omkring 1,1 teraton eller 1 100 000 megaton, av vilket växter utgör större delen.

1 100 000 megaton är med andra ord mer än 1 000 gånger mer biomassa än vad som finns i alla däggdjur tillsammans.