Shutterstock

Hur kommer jorden att se ut i framtiden?

Man ser ofta kartor över hur jordens kontinenter låg under urtiden. Går det att förutspå utvecklingen?

Jordskorpan består av plattor, som långsamt rör sig i förhållande till varandra. Genom att extrapolera tendenserna har geologen Christopher Scotese vid University of Texas försökt att beräkna hur situationen kommer att bli i framtiden.

Under de kommande 50 miljoner åren kommer Atlanten att utvidgas, eftersom vulkanisk aktivitet runt Mittatlantiska höjdryggen knuffar Amerika och Europa/Afrika från varandra. Samtidigt kommer Afrika att glida mot norr och kollidera med Europa, så att Medelhavet ersätts av en bergskedja i höjd med Himalaya.

Även Australien är på väg och kommer att krocka med delar av Sydostasien. Efter 50 miljoner år blir prognoserna osäkrare. Christopher Scotese anser dock att Atlanten sannolikt kommer att börja krympa igen, så att alla världsdelarna åter kommer att samlas i en superkontinent, Pangea Ultima.

Orsaken är att det kommer att uppstå en zon i västra Atlanten, där de relativt lätta havsbottenplattorna knuffas in under de tyngre fastlandssocklarna och vidare ned i underjorden.

Det skapar en effekt, som påminner om när en duk glider av ett bord. Med tiden kommer Mittatlantiska höjdryggen också att glida ned i marken, så att Nord- och Sydamerika slutligen kolliderar med Europa och Afrika, medan Atlanten reduceras till en insjö.

Det kommer dock att ta lite tid innan det står klart om Scotese får rätt. Kontinenterna rör sig nämligen med ungefär samma hastighet som naglar växer.