Imageselect
Tidvatten

Hur högt kan tidvattnet bli?

Vi är vana vid tidvattenskillnader på ett par meter, men hur mycket kan egentligen tidvattnet variera?

I den kanadensiska Fundybukten mellan provinserna New Brunswick och Nova Scotia kan vattennivån variera upp till 16,3 meter mellan tidvattnets ebb och flod.

Den rekordhöga vattennivån förekommer dock bara två gånger om året, vid vår- och höstdagjämningen. Då ligger månen och solen i samma astronomiska plan, vilket gör att de förenar sina krafter och drar vattnet på jorden åt samma håll.

Resten av året är tidvattnet i Fundybukten lägre, i genomsnitt cirka 15 meter.

Tidvattnet på östkusten
© Mikkel Juul Jensen

Bukten har perfekta tidvattenförhållanden

Fundybukten är djup, trattformad och 270 kilometer lång, en form som förstärker tidvatteneffekten. Om bukten till exempel hade varit något längre eller kortare skulle tidvattnet inte ha blivit lika högt.

Ute på öppet hav på Atlanten är skillnaden mellan hög- och lågvatten bara 50 centimeter.

Eftersom bukten är trattformad blir det allt mindre plats för tidvattenvågen, vilket får den att resa sig.

Längst in i bukten når tidvattnet sin maximala höjd, i genomsnitt 15 meter.

Två tidvattenvågor är ständigt på väg runt jorden, huvudsakligen till följd av månens attraktionskraft.

Eftersom månen rör sig runt jorden på 24 timmar och 50 minuter är det ungefär två högvatten och två lågvatten på ett dygn.

Ute på öppet hav är tidvattenvågorna bara omkring 50 centimeter höga, men när de når kontinentalsockeln och kommer in på grundare vatten blir de högre.

Det är, i liten skala, likadant som vid en tsunami, som når sin skrämmande höjd och destruktiva kraft först när den kommer in till grunt vatten.