Shutterstock

Hur högt är världens största vattenfall?

Världens största vattenfall ligger 600 meter under vattnet i Danmarkssundet mellan Grönland och Island. Där faller det 3,5 kilometer ned i djupet.

Världens största vattenfall finns i Danmarkssundet. Där passerar en djup havsström över ett slags geologisk tröskel 600 meter under ytan.

Vattnet i havsströmmen är salt och kallt och därmed tyngre än det omgivande vattnet. Det tunga vattnet väller ut över tröskeln och störtar 3 505 meter ned till Nordatlantens botten.

© NOAA

Danmarkssundet

varför:
En kall, salt havsström för vattnet från Golfströmmen tillbaka söderut via ett vattenfall.

Hur mycket:
Fem miljoner kubikmeter vatten passerar vattenfallet varje sekund – 2 000 gånger mer än i Niagarafallet.

LÄS ÄVEN: Världens högsta byggnad