Hur blev dinosaurierna så stora?

En del dinosaurier var tio gånger tyngre än dagens största landdjur. Varför har inte exempelvis elefanter blivit lika stora?

© Shutterstock

De så kallade sauropoderna var de största dinosaurierna – långhalsade växtätare, som kunde väga mer än 50 ton och var mer än 30 meter långa från huvud till svans.

Storleken berodde bland annat på ett varmare klimat än i dag och halten av koldioxid i atmosfären var mer än fyra gånger så hög.

Förhållandena gav bra villkor för växtligheten, så att de långhalsade dinosaurierna kunde äta sig enorma. Med sin långa hals kunde sauropoderna nå föda både på höjden och åt sidorna utan att röra sig särskilt mycket.

De väldiga kropparna oh långa, kraftfulla svansarna utgjorde ett bra skydd mot rovdinosaurier som Tyrannosaurus rex, samtidigt som den höga vikten kan ha hjälpt sauropoderna att hålla kroppstemperaturen konstant.

Luftiga skelett gav dinosaurierna växtvärk

Även om dagens landdäggdjur fick samma gynnsamma förhållanden skulle de inte kunna komma upp i samma storlek som dinosaurierna.

De båda djurgrupperna är utrustade med väldigt olika fysik.

Däggdjur föder levande ungar – och ju större djuret är, desto färre ungar får det och desto längre tid varar graviditeten. Sådana nackdelar hade inte de äggläggande dinosaurierna.

Dessutom hade dinosaurierna, precis som fåglarna, luftfickor i benen, vilket underlättade att fördela syret runtom i kroppen. De ihåliga benen var starka, men lättare än däggdjurens mer massiva skelett.

Om ett däggdjur skulle uppnå samma storlek som sauropoderna skulle det krossas under sin egen vikt.