Hur bildades Ayers Rock?

Historien om Ayers Rock, som numera heter Uluru, började för 550 miljoner år sedan då sand från en annan bergskedja fördes ut på en slätt via floder.

Historien om Ayers Rock – numera kallad Uluru – började för cirka 550 miljoner år sedan. Från bergskedjan Petermann Ranges förde floder med sig den sand som senare blev till Uluru.

Sanden samlades på en slätt och 50 miljoner år senare översvämmades slätten av havet. Trycket från havet och havssediment pressade samman Ulurusanden till sandsten.

Enorme sten – af geologer kaldet monolitter – som Uluru findes over hele verden. Lidt uden for Nigerias hovedstad, Abuja, ligger stenen Zuma, som rejser sig 745 meter over omgivelserne og dermed er dobbelt så høj som Uluru.

© Shutterstock

Den röda färgen uppstår senare

Vid tektoniska rörelser för 400-300 miljoner år sedan lyftes hela Uluruområdet upp över havsytan och veckades, så att det bildades berg och dalar. Uluru roterade och hamnade på högkant.

Nu har väder och vind slitit ned området, men eftersom Ulurus sandsten är hårdare än andra lager i omgivningen reser den sig i dag 348 meter över den omgivande Simpsonöknen.

Sandstenen är i sig gråaktig, men när den kommer i kontakt med luft och fukt oxideras dess järnmineral till den karakteristiska röda färgen. Uluru kallas därför ibland för rostig.