Hundägare, spetsa öronen: Dessa raser är enklast – och svårast – att träna

Vilken hundras ska du välja? Hundens ras avgör dess personlighet – och hur lätt den är att träna, visar forskning.

Leklysten familjehund, social sällskapshund eller aggressiv kamphund.

Människans bästa vän är ett populärt husdjur och det finns hundratals olika hundraser, som ofta förknippas med olika karakteristiska personlighetsdrag beroende på just rasen.

Och det stämmer, har en grupp finska forskare konstaterat.

För även om man som hundägare till viss del kan forma sin hunds personlighet genom att träna och socialisera den, så är rasen den viktigaste faktorn för utvecklingen av hundens personlighet.

Det framgår av en vetenskaplig artikel, som har publicerats i tidskriften iScience – som bygger på en omfattande mängd data.

Sammanlagt granskade forskarna vid Helsingfors universitet insamlad information om fler än 11 000 hundar av 300 raser. Information som gjorde det möjligt för forskarna att kategorisera alla hundraserna i 52 grupper efter deras personlighetsdrag.

Andra faktorer spelar in

Forskarna utvärderade hundarna utifrån sju huvuddrag: osäkerhet, träningsfokus, aggressivitet/dominans, energinivå, social gentemot människor och andra hundar, samt uthållighet.

Och slutsatsen var tydlig. Deras analyser avspeglade ett klart samband mellan ras och personlighet.

De hundar som visade sig ha högst träningsfokus var den kategori hundar som bland annat omfattar australisk cobberdog, australisk labradoodle, golden labrador retriever och seskar seal dog.

© Shutterstock

De svåraste – och lättaste – hundarna att träna

Därefter följde labrador retriever och border collie.

I den andra änden av skalan över de hundar som är svårast att träna knep bullterriern förstaplatsen. Efter den kom slädhunden och parson terrier.

Enligt forskarna var det dock inte enbart hundens ras som spelade in i hur lättränad hunden var.

Tikar visade sig exempelvis vara lättare att träna än hanar och – kanske inte så överraskande – var det lättare att träna gamla hundar än unga hundar.

Studien visade också att kastrerade hundar var svårare att träna än hundar som inte hade kastrerats.