Shutterstock

Hotade arter slår sig tillbaka

De har stirrat rakt ned i avgrunden och befunnit sig på randen till utrotning. Men tack vare en hjälpande hand från människan och ren tur har ett antal seglivade djur kämpat sig tillbaka.

Hjort återvänder till Kina. Utflykt till England blev miluhjortens räddning.

1905 sköts den sista kinesiska miluhjorten. Lyckligtvis hade earlen av Bedford i England strax innan importerat ett antal hjortar. 1985 fördes 18 av hjortarna hem till Kina där de sedan dess har förökat sig till 700 vilda exemplar.

Staffan Widstrand

Japanerna utrotade sin nationalfågel. Sju exemplar hade gömt sig i Kina.

Trots att tofsibisen är Japans nationalfågel dog den sista vilda fågeln 2003. Men tack vare en grupp på sju fåglar som hittades i Kina säkerställer artificiella kläckningscenter att 100 tofsibisar släpps ut i naturen varje år.

Staffan Widstrand

Kolstopp räddar fjällräven. Endast fyra kullar föddes 1999.

Fjällräven är ytterst beroende av sin primära föda, lämlar. Men surt regn på grund av svavel från kolkraftverk ledde till att lämmelbeståndet minskade, vilket hotade att utrota polarräven. Färre kolkraftverk i bland annat England leder dock nu till att räven kommer tillbaka.

Mireille de la Lez/Wild Wonders of Europe

Bisonoxen stortrivs i Polen. För första gången på 250 år lever bisonoxen fritt i Europa.

1952 fanns det endast 13 exemplar kvar av den europeiska bisonoxen. De placerades ut i Bialowiezaskogen i Polen, och de senaste decenniernas varma vintrar har haft en positiv effekt på de 900 kilo tunga djuren som nu är uppe i 4 000 exemplar.

Stefano Unterthiner/Wild Wonders of Europe

Gässen segrade. Grisar och råttor tog över Hawaii.

Hawaiigås är världens mest sällsynta gås. Införandet av grisar, råttor, katter och hundar på Hawaii, USA, ledde till att antalet gäss minskade till 30 individer år 1952. Återstående fåglar fångades in och föddes upp i fångenskap, vilket gör att det i dag finns 2 500 gäss på Hawaiis öar.

Staffan Widstrand

Myskoxen vänder hem till Sverige. Långsamma djur var lätta byten för jägare.

Myskoxar levde tidigare i större delen av det arktiska området, men på grund av jakt begränsades det till norra Grönland samt ett par kanadensiska öar. Myskoxar har placerats ut i Sverige via frivilligcentraler, men då djuren formellt anses vara utdöda är det inget som prioriteras av myndigheterna.

Vincent Munier/Wild Wonders of Europe

Högspänning stekte unga örnar. Kaninbrist medförde hungersnöd.

På 1980-talet dog 80 procent av alla kejsarörnungar efter krockar med högspänningsledningar. När beståndet av örnens primära föda, kaniner, samtidigt minskade dog den nästan ut helt. Nu har bland annat omläggning av elledningar lett till att bestånden ökar med sju procent per år.

Staffan Widstrand

Vildhäst rör sig över stäppen. Przewalskis häst återskapar “Europas Serengeti”.

Przewalskis häst hade reducerats till endast sex individer, men i dag har den fått en viktig uppgift. Tillsammans med bland annat kronhjortar ska hästen återskapa “Europas Serengeti” – enorma stäppområden med tusentals vilda arter.

Milan Radisics/Wild Wonders of Europe

Långhornad antilop var jagad. Oryxen förbättrade sin utrotningsstatus.

Den arabiska oryxen utrotades i det vilda på 1970-talet, främst på grund av jakt. Tack vare ett framgångsrikt avelsprogram blev oryxen första art någonsin att klassificeras som ”hotad” igen efter att ha haft statusen “utrotad i det vilda”.

Staffan Widstrand