Olivier Grunewald

Helvetet på jorden ligger i Östafrika

Temperaturer på över 50 °C, bubblande sura sjöar och karga saltslätter – Dallolvulkanen i Etiopien är en av få platser på jorden, där inget liv kan få fotfäste. (153)

Tryck och temperatur skjuter upp surt saltvatten ur jorden

Dallolvulkanen i Etiopien är ett enormt dynamiskt område med hög geologisk aktivitet. I berggrunden strömmar glödhett, gashaltigt vatten, som bygger upp ett så våldsamt tryck att salta och sura gejsrar bryter igenom ytan.

Olivier Grunewald

Svavel och järn färgar området gult

Under ledning av mikrobiologen Puri López-García tar forskarna prover av det ogästvänliga vattnet. När vattnet avdunstar i ökenhettan, ligger saltet kvar i olika formationer. Den gula färgen kommer från svavel och järn, som långsamt syresätts.

Olivier Grunewald

Avdunstat vatten lämnar kvar saltskulpturer

Vattennivån förändras dramatiskt från den ena dagen till den andra, så att en stor variation av saltformer uppstår och försvinner igen. Enligt forskarna kan Dallol jämföras med ett konstmuseum som konstant byter ut sina utställninger.

Olivier Grunewald

Blå lågor lyser upp natten

Av ännu okända orsaker antändes svavelstoftet en natt. Mystiska blå lågor slog upp från marken tillsammans med ånga av frätande svavelsyra. Fenomenet är välkänt från Kawah Ijeh-vulkanen i Indonesien, men har bara registrerats i Dallol den enda gång.

Olivier Grunewald

Järn färgar vattnet rött

Dallols varma källor erbjuder en rik palett av färger. Innan vattnet når upp till ytan har det värmts upp av magmafickor i berggrunden och proppats fullt av mineraler – exempelvis järnföreningar som färgar källorna i rödaktiga nyanser.

Olivier Grunewald

Den Svarta sjön undersöks på avstånd

En hög halt av magnesiumklorid ger den Svarta sjön sin färg. Det sjudande vattnet är med ett pH-värde på 1,4 mycket surt, så när forskargruppen ska ta prover och mäta sjöns djup, sker det på behörigt avstånd från dess porösa brädder.

Olivier Grunewald

Dagstemperaturen sjunker sällan under 45 °C (68)

Saltslätten som omger Dallolvulkanen är ett av jordens varmaste områden. Även på vintern når dagstemperaturen upp över 45 °C. I skydd av skymningen samlar forskarna in prover i jakten på arkéer – extremt seglivade mikroorganismer.

Olivier Grunewald