Shutterstock
Världshaven

Vad är de sju haven?

De sju haven är det målande uttryck som sjömän brukade använda för att beskriva jordens oceaner. Men vilka oceaner hör egentligen till “de sju haven”?

De sju haven

Uttrycket "De sju haven" användes förr i tiden av erfarna sjömän som hade seglat över världens alla hav.

De sju haven omfattar:

  • Norra Stilla havet
  • Södra Stilla havet
  • Norra Atlanten
  • Södra Atlanten
  • Norra ishavet (Arktiska oceanen)
  • Södra ishavet (Antarktiska oceanen)
  • Indiska oceanen

År 1896 använde Rudyard Kipling termen som titel på sin diktsamling "De sju haven" och gjorde det därmed känt utanför sjömanskretsar.

Världshavet, även kallat oceanerna, är det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter.

De sju haven

De sju haven täcker 71 procent av jordens yta.

Shutterstock

Norra Stilla havet och södra Stilla havet

Stilla havet är utgör den största delen av jordens världshav. Det delas upp vid ekvatorn i Norra och ödra Stilla havet.

Shutterstock

Norra Atlanten

Precis som Stilla havet, delas Atlanten in i norra och södra Atlanten vid ekvatorn.

Shutterstock

Södra Atlanten

Atlanten är världens näst största hav och det bildades till när urtidskontinenten Pangea splittrades.

Shutterstock

Indiska oceanen

Indiska oceanen täcker cirka 20 procent av jordens yta.

Shutterstock

Södra ishavet

Södra ishavet är det näst minsta världshavet på jorden.

Shutterstock

Norra ishavet

Norra ishavet är det minsta – och kallaste – världshavet på jorden.

Shutterstock

Från sju till tre världshav

Geografisk sett finns det bara tre världshav: Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen.

Men på grund av de speciella fysiska och marina förhållandena runt polerna betraktas dessa områden ofta som självständiga oceaner, där det nordliga kallas Norra Ishavet eller Arktiska oceanen eller Arktiska havet.

Södra ishavet kallas även Antarktiska oceanen eller Sydpolshavet.

Världshaven och bihav

Haven delas även upp i bihav. Det är områden som är en avgränsad del av en ocean, som exempelvis Nordsjön eller Berings hav.

Men de delas också upp i stora medelhav som åtskiljer kontinenter, som exempelvis Medelhavet, och små medelhav som tränger in i landmassorna som fördjupningar, såsom Östersjön, som kallas randhav.

Dessutom kan havsområden med mycket speciella egenskaper också kallas hav. Ett exempel på detta är Sargassohavet.