Shutterstock
Varifrån kommer saltet i Döda havet?

Varifrån kommer saltet i Döda havet?

Döda havet är känt för sin extremt höga salthalt och ett rikt innehåll på hälsobringande mineraler. Men varifrån kommer allt salt i Döda havet?

Var ligger Döda havet?

Döda havet är en 750 kvadratkilometer stor sjö, som ligger på gränsen mellan Israel, Jordanien och palestinska Gazaremsan.

Döda havet är världens lägst liggande plats på jorden. Sjön ligger cirka 400 meter under havsytan och är cirka 400 meter djup.

Varför är det Döda havet så salt?

Döda havet omgärdas av öken, och bara Jordanfloden och andra småkällor förser sjön med vatten.

Saltet i Döda havet kommer från Jordanfloden. Trots att vattnet i floden är färskt, så innehåller det ändå en aning upplöst salt.

Då Döda havet inte har något utlopp utan förlorar vatten enbart genom avdunstning, ansamlas saltet efterhand. Det vatten som avdunstar är i stort sett kemiskt rent och efterlämnar sitt saltinnehåll i havet.

Att vattnet i Jordanfloden överhuvudtaget innehåller salt beror på förvittring. Förvittring är en kemisk process, som bryter ned sten och producerar lösta ämnen i form av joner som Na+ (natrium) och Cl- (klor), som tillsammans blir till koksalt.

Salt i döda havet

Döda havet har en extremt hög saltkoncentration. Så hög att det är i det närmaste omöjligt att sjunka.

© Shutterstock

Processen som gör Döda havet salt är densamma som har gjort världshaven salta under de mer än 4,5 miljarder år som jorden har existerat. Oceanerna har ju inte heller något avlopp, men eftersom Döda havet är så litet och klimatet så varmt och torrt, förlöper processen betydligt snabbare. Saltkoncentrationen i Döda havet är 33,7 procent, medan den i oceanerna i genomsnitt inte är mer än 3,9 procent.

Utan avlopp skulle man tro att Döda havet på sikt svämmar över. Det gör det dock inte, då klimatet i Jordandalen är så varmt och torrt att det normalt avdunstar lika mycket vatten som floden tillför.

Kan vatten bli mättat på salt?

Processen som leder till att mer och mer salt hopar sig kallas indunstning. När koncentrationen av salt blir tillräckligt hög, når vattnet en gräns då det inte längre kan innehålla mer salt – vattnet är mättat.

Fortsätter avdunstningen, passeras mättnadspunkten och saltet börjar fällas ut i fast form.

Försvinner allt vattnet, kan saltkristallerna ”skördas”. Är det ren natriumklorid – bordssalt – kan det användas i livsmedelsindustrin och annars i den kemiska industrin.

döda havet jordan

Döda havet ligger på gränsen mellan Israel, Jordanien och palestinska Gazaremsan.

© Shutterstock

Hur mycket salt finns det i Döda havet?

Saltkoncentrationen i Döda havet är 33,7 procent, medan världshavens koncentration ligger på i genomsnitt 3,9 procent. Vilket kan jämföras med saltkoncentrationen i Östersjön, som ligger mellan bara 0,3 och 1,2 procent.

Den höga procentandelen salt i vattnet gör att badare lätt flyter och att en människa omöjligt kan sjunka till botten.

Bortsett från sällsynta mikroorganismer är vattnet i Döda havet helt utan liv. De sällsynta mikroorganismerna används till behandling och tillverkning av produkter som kan motverka hudsjukdomar som akne, eksem och psoriasis.