Shutterstock
Vad är mareld?

Vad är mareld?

Vad orsakar det märkliga ljussken, som man ibland kan se i vattnet på sommaren?

Vad är mareld?

Mareld är ett ljusfenomen som uppstår i saltvatten med vissa algtyper. I Norden är det algen Nocticula, som avger ljuset i vattnet.

Nocticula är en liten encellig och kulformad alg, som reagerar genom att utsända en ljusglimt, när den blir störd, till exempel när ett fartyg bryter ytan, eller om man simmar i vattnet. Ju varmare vattnet är, desto snabbare förökar sig algerna.

En vattentemperatur på 18-20 grader ger de bästa förutsättningarna, och de blir fort så många att deras ljus ser ut som ett glimmande ljushav.

I Norden är mareld vanligast sent under varma somrar, när havsvattnet blivit uppvärmt. Den enskilda algen sänder ut en ljusglimt, som varar ca 0,1 sekund.

Bukten Bioluminiscent Bay på ön Vieques i Puerto Rico innehåller inte mindre än 150000 lysande alger per liter av det varma vattnet.

Det blåaktiga ljuset från algerna kan vara så starkt att man kan läsa i skenet från det.

Lysande alger går i försvar

Det är fortfarande en gåta, varför algerna reagerar med ljus, när de blir störda.

Högre utvecklade djur, som utsänder ljus, har vanligtvis en bra anledning till det. Djuphavsfisk använder till exempel ljus för att locka till sig eller blända bytesdjur. Andra djur använder ljus till att sända signaler till artfränder.

Algerna har inte någon direkt anledning att lysa – inte som man hittills känner till i alla fall.

Det kan vara en försvarsmekanism, men eftersom algerna bara producerar ljus i mörker, skulle de alltså vara försvarslösa i dagsljus, och det finns det ingen biologisk mening med. Ljuset måste alltså ha en annan betydelse, anser forskarna.

När kan man se mareld?

Forskare har inget entydigt svar på var man bäst kan uppleva de lysande algerna.

I Nordeuropa är chansen att uppleva mareld störst under sensommaren. Efter en varm augustidag, efter att solen har gått ned kan du ha turen att se vattenkanten lysa upp i mörkret när du rör vid den.

Om du har tur kan det blåaktiga ljuset i vattnet också synas som små lysande prickar på kroppen när du kommer upp ur vattnet.

Men det är en kombination av hur mörkt det är och hur tätt algerna pressas ihop av vind- och strömförhållanden som avgör huruvida man kan se dem. Dessutom spelar den höga temperaturen också en stor roll för algernas livsvillkor.