Vad är ett blått hål?

Under en semester i Egypten blev jag avrådd från att dyka i ett så kallat blått hål – ”blue hole”. Hur skapas dessa hål, och varför är de farliga att dyka i?

Blått hål i sydafrika
© Shutterstock

Ett blått hål är ett brant hål i kalkbottnen i ett grunt hav. Hålet kan vara mer än hundra meter djupt och har ofta en intensiv blå färg, då vattnet är djupare i hålet än precis bredvid. Hålet är en rest från istiden. Då stod havet mer än hundra meter lägre än i dag, eftersom väldigt stora mängder vatten var bundna i ismantlar på land. Ett blått hål har faktiskt skapats av regnvatten, som under tusentals år har löst upp kalken. På de platser där regnvattnet kunde strömma ned genom sprickor i kalken skapade det efterhand tunnlar och hålor i underjorden – som droppstensgrottor och andra kalkgrottor. När en grotta blev tillräckligt stor, störtade dess tak in och det bildades ett djupt hål. Undervattenskanalerna är en av riskerna med hålen. Det är spännande för en dykare att simma in i dessa gångar, men risken att simma vilse, skada utrustningen, fastna eller gripas av panik är ganska stor. Därför händer det ibland att amatördykare dör i gångarna. En oerfaren dykares iver att nå ned till botten av hålet kan också vara väldigt farlig. Han riskerar nämligen att dyka in i en kväveför-giftning på 30–40 meters djup. En sådan förgiftning påminner om ett rus orsakat av alkohol, vilket inte är särskilt lyckat när man dyker.