Tiia Monto / Creative Commons
saltvatten

Varför är havet salt?

Större delen av jorden är täckt av saltvatten och saltet i havet har inte uppstått samtidigt. Saltet i havet har bildats genom en långsam process under alla år som jorden har existerat.

Vad är saltvatten?

Havet är salt på grund av ämnen som under jordens livstid har tillförts havet långsamt via floder från kontinenterna.

Ämnena frigörs från marken genom en process som kallas vittring, som är en kemisk nedbrytning av berg.

Vittringen löser upp berg till joner – exempelvis natrium och klor, som tillsammans bildar mineralet havssalt

Före haven var vattnet färskt

Redan kort efter sin uppkomst hade jorden vatten i enorma sjöar i form av meteorkratrar och andra fördjupningar. Men haven fanns ännu inte.

Vattnet i de första oceanerna kom dit som regn och därför var det färskvatten, som allt eftersom blivit saltare. I dag innehåller haven i genomsnitt 3,5 procent salt.

De saltaste vattenområdena i världen

Här är en översikt över de saltaste vattenområdena i världen. Saltinnehållet är angivet i procent.

  • 40 procent salt - Saltsjön Don Juan, Antarktis
  • 35 procent salt - Lagun garabogazköl, Turkmenistan, Centralasien
  • 34,8 procent salt - Saltsjön Assal, Djibouti, Østafrika
  • 33,7 procent salt - Det Døde Hav, Israel og Jordan
  • 27 procent salt - Saltsjön Great Salt Lakes, USA
Saltsjön Assal i Djibouti i Östafrika.

Saltsjön Assal ligger Djibouti i Östafrika och innehåller 34,8 procent salt.

Hurd skiljer man på färskvatten och saltvatten?

Större delen av vattnet på jorden är saltvatten och bräckt vatten. Bara tre procent av allt vatten på jorden är färskvatten. Färskvatten har en upplöst saltkoncentration på mindre än 0,5 procent vilket gör det drickbart eftersom vatten med högre saltinnehåll dehydrerar människokroppen.

Bräckt vatten är en blandning av färskvatten och saltvatten och det uppstår när färskvatten rinner ut i havet. Bräckt vatten har en upplöst saltkoncentration på mellan 0,5 och 3,5 procent.

Saltvatten innehåller 3,5 procent upplöst salt, vilket motsvarar 35 gram salt per liter vatten.

En blandning av färskvatten och saltvatten bildar bräckt vatten.

Bräckt vatten uppstår när färskvatten rinner ut i havet och blandar sig med saltvatten.

Varför kan man inte dricka saltvatten?

På grund av den höga salthalten i havsvatten, 3,5 procent eller 35 000 ppm (parts per million) upplösta salter, kan det vara skadligt att dricka saltvatten.

Salthalten är nämligen mycket högre än vad människokroppen klarar att dricka.

Vanligt dricksvatten innehåller max 500 ppm, och en högre salthalt dehydrerar kroppen.

97 procent av jordens vatten finns i haven och är därmed salt, och kan därför inte drickas.

I mycket varma länder som Australien och de arabiska staterna avlägsnar de salt från havsvatten. Processen kräver dock mycket energi och avsaltat vatten kommer att innehålla för få mineraler.

När fryser saltvatten?

Som de flesta vet så fryser vatten vid 0 grader. Salthalten i havsvatten gör att saltvattnet däremot fryser först vid -2 grader.

Salt sänker vattnets fryspunkt, vilket gör det svårare för vattnets molekyler att hitta varandra och bilda iskristaller. Och just därför använder vi salt på ishala vägar under vintern.

LÄS ÄVEN: Sveriges största sjö - och fyra andra stora sjöar i Sverige