Shutterstock

Så blev haven salta

Jordens första oceaner bestod av färskvatten. Men tack vare en långsam process, där jordskorpan bland annat bryts ned, innehåller världshaven i dag i genomsnitt 3,5 procent salt.

Havets salt kommer från sten

Havet är salt på grund av ämnen som under jordens livstid mycket långsamt har tillförts med floder från kontinenterna.

Ämnena friges från marken genom en process som kallas vittring – en kemisk nedbrytning av sten.

Vittring löser upp stenen till joner, exempelvis natrium och klor, som tillsammans bildar mineralet havssalt.

Flytande kvinna läser bok i Döda havet

På grund av stora mängder salt har vattnet i Döda havet så stor bärkraft att det är nästan omöjligt att dyka.

© Shutterstock

De första oceanerna bestod av färskvatten

Jorden hade redan kort efter sin tillkomst vatten i enorma sjöar, som låg i meteorkratrarna och andra fördjupningar. Men haven existerade fortfarande inte.

Vattnet i de första oceanerna föll som regn och var därför sött och det har först långsamt blivit saltare under tidens gång. I dag innehåller haven i genomsnitt 3,5 procent salt.